2020 m. projektai

2020 m. projektai

Projektas: "Moderni Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos interneto svetainė"
Projekto trukmė: 2020 06 30–2020 12 31

Projekto pristatymas
Gimtojo krašto kultūros paveldo pažinimas – vienas svarbiausių veiksnių, ugdančių žmogaus savimonę, padedančių suvokti savo kultūrinį, etninį ir pilietinį identitetą, formuojančių vertybines nuostatas. Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau –  Kėdainių VB), veikianti kaip atminties institucija, per 100 gyvavimo metų sukaupė daug vertingo kultūros paveldo, kurį sudaro spausdinta ir rankraštinė literatūra, periodiniai leidiniai, garso, vaizdo ir elektroniniai dokumentai apie Kėdainių ir Kėdainių krašto istoriją, gamtą, kultūrą, pramonę, ūkį, įdomias vietoves, iškilias asmenybes ir kuris gali būti įdomus ne tik Kėdainių krašto bendruomenei, bet ir visiems Lietuvos gyventojams bei užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas padeda pailginti jų gyvavimo laiką, suteikia galimybę kurti skaitmeninius kultūros produktus bei naudotis jais virtualioje erdvėje. Iki 2020 m. prieinamumas tiek prie Kėdainių VB sukauptų kultūros paveldo objektų, tiek prie sukurtų skaitmeninių produktų buvo labai ribotas. Naujai sukurta, moderni Kėdainių VB interneto svetainė – tai vieta, kuri sudarytų galimybes tiek patraukliai ir operatyviai viešinti informaciją apie bibliotekos sukauptą kultūros paveldą bei sukurtus skaitmeninius produktus, tiek šiais produktais naudotis virtualioje aplinkoje. 
 
Projekto metu planuojamos veiklos
1. Naujos Kėdainių VB interneto svetainės sukūrimas.
2. Bibliotekoje esančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimas.
3. Skaitmeninių produktų perkėlimas į interneto svetainę.
4. Virtualių parodų erdvės sukūrimas.
5. Kėdainių VB interneto svetainės ir per ją prieinamų naujai sukurtų skaitmeninių produktų
    viešinimas.
 
Projekto rezultatas
Sukuriant modernią Kėdainių VB interneto svetainę, sudaryti galimybę patraukliai ir operatyviai viešinti informaciją apie bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą bei sukurtus skaitmeninius produktus ir užtikrinti patogią nuolatinę prieigą nutolusiam vartotojui, įgalinti bei padidinti kultūros paveldo išteklių naudojimą studijų, mokslo, švietimo, kultūros tikslams.
 
Atsakingas asmuo Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos bibliotekoje Jadvyga Petrusevičienė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė, el. p. jadvpetr28@gmail.com, mob. tel. (8 640) 39492.
 
Projektą iš dalies finansuoja
Projektas: „Kol žodžiai į duoną pavirs“
Projekto trukmė: 2020 09 01–2020 12 31

Projekto pristatymas
2019 m. Pajieslio bibliotekoje buvo vykdomas projektas „Biblioteka – kultūros vartai“. Jo metu bibliotekoje vyko įvairios veiklos, skirtos įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojams. Nauju projektu toliau tęsiama pradėta veikla, siekiama, kad biblioteka nebūtų tik knygų, spaudos išdavimo vieta, kad bibliotekoje sau mielą užsiėmimą rastų įvairaus amžiaus lankytojai. Susitikimuose su žinomais, bendruomenei įdomiais žmonėmis, bus ugdomas bendruomenės narių kultūrinis išprusimas.
 
Projekto metu planuojamos veiklos
1. 3 skaitymą skatinantys renginiai.
2. 1 edukacinis užsiėmimas šeimoms.
3. 2 susitikimai su žinomais žmonėmis.
4. 3 susitikimai su savo kaimo senoliais.
5. 2 viktorinos vaikams ir jaunimui.
 
Projekto rezultatas
Įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonių kultūrinio išprusimo ugdymas sudarant jiems sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį: kūrybiškumo, skaitymo kultūros skatinimas renginiais, susitikimais, edukaciniais užsiėmimais, pokalbiais.
 
Atsakingas asmuo Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos bibliotekos Pajieslio filiale Irena Milerienė,  bibliotekininkė, el. p. pajieslio.mdvb@gmail.com, mob. tel. (8 639) 24852.
 
Projektą finansuoja

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ