02 09 138 metai, kai gimė /1883 02 09/ Krakių apyl. (Kėdainių r.) Adolfas Kišonas, dramaturgas

Mirė 1958 03 15 Santa Paule, Kalifornijoje (JAV).

Jaunystėje susidomėjo socialistinėmis idėjomis ir dalyvavo 1905 m. revoliucijoje. Jai žlugus, buvo persekiojamas, todėl emigravo į JAV, kur įsijungė į socialistų veiklą, bendradarbiavo kairiojoje spaudoje. Parašė pjeses „Jėzuito sąžinė“ (1921), „Kalėjime“ (1927), kuriose kėlė socialines problemas. Pjesės buvo gana populiarios tarp Amerikos lietuvių; jas vaidino išeivijos scenos mėgėjai. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Amalas K., Žagaras, Žagaras K.

Šaltinis: Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, p. 236-237.