01 01 413 metų, kai gimė /1608 01 01/ Torūnėje (Lenkija) Adomas Freitagas Torūnietis, matematikos profesorius, žymus karo inžinierius, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras.

Mirė 1650 Kėdainiuose.

Gimė Torūnėje (Prūsijos kunigaikštystė), todėl vėliau ir pasivadino Torūniečiu.

Iš XVII amžiuje Kėdainiuose gyvenusių žmonių – miestiečių Adomas Freitagas buvo bene garsiausias. A. Freitafas dirbo ir gimnazijoje, ir važinėjo į Biržus prižiūrėti ten atstatomos Radvilų pilies, kuri buvo sugriauta po karo su Švedija, ir tuo pačiu jis buvo asmeninis Jonušo Radvilos gydytojas.

A. Freitagas dar vaikystėje pasižymėjo matematikos talentais. Studijavo Vokietijoje, Frakfurto prie Oderio universitete, po studijų negrįžo į Torūnę. Manoma, kad jis pasisamdė į Nyderlandų kariuomenę, su ja dalyvavo trijuose mūšiuose tvirtovių apgultyse Olandijoje. Vėliau studijavo mediciną Leideno universitete. Jaunystėje domėjosi astrologija. 1630 vokiečių kalba parengė kalendorių, kuriame buvo astrologijos, astronomijos žinių. 1631 išleido astrologijos prognozes. Didžiausias A. Freitago paliktas darbas yra 1631 m. parašyta knyga „Architektura militaris nova et aucta“ (iš lotynų kalbos: „Karinė architektūra: nauja ir išaugusi“). Knygą rašė Leidene (Nyderlandai), kur studijavo. Knygos iš viso buvo 8-9 leidimai, jos poreikis buvo didžiulis. Ji nagrinėjo tvirtovių statybos būdus, pilių gynybos įtvirtinimus. Visą gyvenimą jis duoną ir pelnė iš mediko praktikos.

Kėdainius pirmą kartą aplankė 1633 m., vėliau įsijungė į Smolensko karą. Paskui jis dar grįžo į Torūnę, kur atliko fortifikacijos įrenginių darbą. Vėliau Jonušas Radvila pageidavo A. Freitagą turėti nuolat Lietuvoje: Vilniuje – kaip asmeninį gydytoją, Biržuose – kaip besirūpinantį tvirtovės atstatymu. Kėdainių gimnazijoje A. Freitagas garsėjo kaip matematikos profesorius, o ne kaip fortifikacijų žinovas, nes gynybinių įrenginių tuo metu Kėdainiuose nebuvo statoma. Pagrindinis jo išlaikymo šaltinis buvo Radvilų dvaras.

Atminimo įamžinimas: prie Šviesiosios gimnazijos pastato buvo atidengta memorialinė lenta.

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Adomas_Freitagas