01 19 111 metų, kai gimė /1910 01 19/ Daškonių k. (Dotnuvos vlsč., Kėdainių apskr.) Adomas Kantautas, bibliotekininkas, bibliografas.

Mirė 1993 01 19 Kanadoje.

1928 baigė Kėdainių gimnaziją, 1928–1930 studijavo Lietuvos universitete elektromechaniką, 1930–1934 Prekybos institute Kopenhagoje, 1934–1936 Šiaulių valstybinės prekybos mokyklos direktorius, 1939 Maisto fabriko direktorius Tauragėje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 emigravo į Kanadą. Dirbo Albertos universiteto bibliotekoje Edmontone (Kanada).

Aktyviai reiškėsi Kanados lietuvių bendruomenėje. Bendradarbiavo spaudoje. Parengė „Lietuvių bibliografiją“ (anglų k., 1975).

Šaltinis: Lietuvių enciklopedija, T. 10. Bostonas, 1957, p. 456; Adomas Kantautas (1910–1993) [žiūrėta 2020-01-22]. Prieiga per internetą: https://data.bnf.fr/12793513/adam_kantautas/