Naujienos

Tarp „Kultūros versmės“ laureatų – bibliotekininkė Stefanija GrigienėPasitinkant Kultūros dieną, balandžio 14-ąją Kėdainių miesto rotušėje tradiciškai paskelbti ir apdovanoti rajono savivaldybės organizuojamo konkurso „Kultūros versmė“ laureatai. Džiugu, kad nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus“ skirta Stefanijai Grigienei, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos filialo vyresniajai bibliotekininkei.

Biblioteka tapo kultūros židiniu

39 metų darbo stažą bibliotekoje turinti Stefanija Grigienė šio reikšmingo įvertinimo sulaukė už aktyvų ilgametį darbą, skaitymo skatinimą, gyventojų kultūrinių ir komunikacinių gebėjimų ugdymą, gerosios bibliotekos veiklos patirties skleidimą, kraštotyrinę veiklą ir bendruomenės įtraukimą į bibliotekos veiklą. Bibliotekininkė yra apdovanota rajono savivaldybės Garbės raštais, bibliotekos administracijos padėkomis. Ji yra pelniusi Geriausios Kėdainių rajono metų bibliotekininkės vardą.

Stefanijos Grigienės darbo metais biblioteka tapo vienu iš kultūrinių židinių ne tik Šėtoje, bet ir visame rajone. Ypatingą dėmesį bibliotekininkė skyrė kraštotyrai – čia saugomas istoriko Stanislovo Stašaičio mokslinis kraštotyrinis palikimas, taip pat įvairių renginių organizavimui. Bibliotekoje vyko „Poezijos pavasarėliai“, kraštietės poetės, redaktorės Pranciškos Reginos Liubertaitės knygų pristatymai, fotografo Algimanto Žižiūno fotografijų parodų pristatymai, Ritos Rabikaitės Sakalauskienės grafikos darbų parodos ir knygos pristatymai ir kt. Bibliotekoje svečiavosi nemažai Lietuvos rašytojų.

Kasmet, minint Knygnešio dieną, bibliotekininkė drauge su vaikais skaitytojais pagerbia Šėtos krašto knygnešį Matą Kieliauską – aplanko jo kapą, supažindina su jo nuveiktais darbais. Stefanija Grigienė aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomene, kultūros ir švietimo įstaigomis. Bibliotekininkę šiai nominacijai pasiūlė Šėtos bendruomenės centras ir Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

Bibliotekoje sukurti filmukai – nominacijos „Metų įvykis“ pretendentai

Konkurse „Kultūros versmė“ šiais metais į penkias nominacijas pretendavo iš viso 34 nominantai, kuriuos pasiūlė kultūros bei nevyriausybinės organizacijos. Džiugu, kad tarp nominantų buvo ir daugiau savo profesijai atsidavusių, aktyvių bibliotekos darbuotojų bei jų nuveiktų darbų.

Į nominaciją „Metų įvykis“ pretendavo bibliotekoje sukurti vaidybiniai-dokumentiniai filmukai, skirti Kėdainių krašto istorijai ir bibliotekos paslaugų viešinimui. Šie kūriniai svarbūs tuo, kad juose išradingai panaudota kraštotyros medžiaga, o filmavimui suburti Kėdainių bendruomenės nariai.

Ši idėja gimė ekstremaliajai situacijai ir karantinui pakoregavus  bibliotekos veiklą bei vieną iš jos funkcijų – renginius. Sumanius išeitį, kaip prasmingai paminėti valstybines šventes, susibūrė filmukų kūrėjų grupė, kurią sudarė vyresnioji bibliotekininkė Ona Dainauskienė (atsakinga už scenarijų parengimą, atlikėjų subūrimą), bibliotekinių procesų inžinierius Steponas Navajauskas (atsakingas už filmavimą, montavimą ir sklaidą), Garso studijos darbuotojas Martynas Nistirenko (atsakingas už įgarsinimą).

Pasitelkus būrį savanorių ir pagalbininkų, buvo sukurti filmukai „Vasario 16-oji. Valstybingumo atkūrimas Kėdainiuose“, „Apkabinsiu aš Lietuvą žodžių skambėjimu“ (Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai), „Suledėję ašarų lašeliai: iš atminties archyvo“ (Gedulo ir vilties dienai), šv. Kalėdoms skirtas filmukas „Grigo ratai“ pagal kraštiečio Jurgio Jankaus pasaką. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu bibliotekos paslaugas pristatė nuotaikingas filmukas „Milisandros ir Kornelijaus nuotykiai bibliotekoje“. Jį galite pamatyti apsilankę adresu:  https://www.kedainiai.rvb.lt/vaizdo-irasai/.

Rado kelią į skaitytojų širdis

Į nominaciją „Metų kultūros darbuotojas“ pretendavo trys veiklios bibliotekininkės Inga Paškevičienė, Irena Milerienė bei Jūratė Mitkuvienė.

Inga Paškevičienė, struktūrinio teritorinio padalinio „Liepa“ vyresnioji bibliotekininkė šiai nominacijai pasiūlyta už aktyvų dalyvavimą bibliotekos veikloje, bendruomenės narių skatinimą ir įtraukimą dalyvauti kultūrinėje veikloje, viešą veiklą, pristatančią struktūrinį teritorinį padalinį. Vyresnioji bibliotekininkė nuolat ieško įvairesnių formų, į kultūrines veiklas įtraukdama skaitančią bendruomenę ir potencialius skaitytojus. Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ metu buvo parengtas vaizdo laidų ciklas „Vasara su knyga“, į kultūrines veiklas įtraukiami negalią turintys skaitytojai. Daug dėmesio sulaukė supažindinimo iniciatyva su disleksijos negalia #GoREDforDyslexia. Organizuojant renginius, išnaudojamos netradicinės erdvės – vaikų žaidimo aikštelė prie bibliotekos, pieva.

Irena Milerienė, Pajieslio struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkė nuolat stengiasi gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, skleidžia gerosios bibliotekos veiklos patirtį, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis. Pajieslio struktūrinio teritorinio padalinio skaitytojai aktyviai dalyvavo skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“, netradicinėse erdvėse organizuojamuose renginiuose bei edukaciniuose užsiėmimuose, nykštukų dirbtuvėse. Bibliotekininkė prisijungė prie įvairių akcijų – „Padovanok knygą bibliotekai“, „Knygų Kalėdos“ ir kt.

Jūratė Mitkuvienė, Plinkaigalio struktūrinio teritorinio padalinio ir Meironiškių paslaugų punkto bibliotekininkė yra vertinama už nuolatinį dėmesį, skiriamą skaitymo skatinimui, gyventojų kultūrinių ir komunikacinių gebėjimų bei bendruomeniškumo ugdymą, įtraukiant juos į bendras kultūrines veiklas. Aptarnaujamų padalinių bendruomenių nariai buvo įtraukti į skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“, o jam pasibaigus, rezultatai buvo aptarti baigiamuosiuose renginiuose. Bibliotekininkės organizuojamuose edukaciniuose renginiuose dalyvavo ir seneliai, ir tėvai, ir vaikai. Advento metu bibliotekėlėse vyko pasiruošimas Šv. Kalėdoms.

0001_20220414_192809_1650016853.jpg