05 01 97 metai, kai gimė /1923 05 01/ Kėdainiuose Aldona Čepaitė-Baltrūnienė, prozininkė.

Mirė 2016 09 19 Vilniuje.

Pradinę mokyklą lankė Grinkiškyje, vėliau mokėsi Kėdainių ir Tauragės gimnazijose. Jau tada aktyviai įsitraukė į literatūrinę veiklą, mokyklinėje spaudoje pasirodė pirmieji kūriniai. Vėliau metams likimas ją nubloškė į Vokietiją, o gimnaziją baigė 1942 Tauragėje. Karo metais gyveno tėvų ūkyje, dirbo Krakių valsčiaus savivaldybėje, pradėjo studijas Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Frontui priartėjus prie Vilniaus, teko, mesti studijas ir trauktis į gimtinę. Rudeniop nuvyko jau į Kauno universitetą, tik šį kartą į filologijos fakultetą studijuoti lietuvių ir anglų kalbų. Tačiau pokaris vėl viską pakeitė. Bebaigiant trečią kursą buvo suimti ir Rusijoje įkalinti jos brolis Algirdas ir tėvas Jonas Čepas. Su universitetu teko atsisveikinti. Jau buvo susituokusi su studijų draugu Aleksu Baltrūnu, tai abu grįžo į Grinkiškį, kur pradėjo mokytojauti. Po kelių metų vyras buvo pakviestas dirbti į rajoninį laikraštį, todėl abu persikėlė į Radviliškį. Aldona mokytojavo ir pradėjo neakivaizdžiai studijuoti Vilniaus pedagoginiame institute. Dar po kelių metų abu įsikūrė Vilniuje, kur dirbo literatūrinį darbą įvairiose redakcijose. ,,Tarybinėje moteryje“ pradžioje dirbo literatūrine darbuotoja, vėliau atsakingąja sekretore. 1958 priimta į Lietuvos žurnalistų sąjungą.

Visi žurnalistiniai bandymai – tai rašiniai spaudoje: ,,Tarybinėje moteryje“, ,,Švyturyje“, ,,Tiesoje“, ,,Jaunimo gretose“ ir kitur. Išleido apsakymų rinktinę ,,Gintaras“ (1963) ir knygelę vaikams ,,Kosmonautas“ (1964). Iki paskutinės gyvenimo dienos buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos nare, išėjusi į pensiją dalyvavo LŽS Senjorų klubo veikloje.

Šaltinis: Mirė žurnalistė Aldona Baltrūnienė (Čepaitė) [žiūrėta 2017-12-12]. Prieiga per internetą: http://www.lzs.lt/lt/naujienos/tylos_minute/mire_zurnaliste_aldona_baltruniene_cepaite.html