11 25 77 metai, kai gimė /1943 11 25/ Kaune Aldona Tadauskaitė-Svirskienė, mikrobiologė, ilgametė Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotoja.

1951–1953 mokėsi Varpo pradinėje mokykloje, vėliau S. Nėries vidurinėje mokykloje Kaune. 1961 įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos fakultetą, 1967 pradėjo dirbti Lietuvos žemdirbystės instituto Mikrobiologijos laboratorijoje jaunesniąja moksline bendradarbe. 1984 konkurso tvarka buvo paskirta vyresniąja moksline bendradarbe, vėliau moksline bendradarbe. 2002–2004 dirbo vyresniosios biologės pareigose. 37 metų tyrimų rezultatus apibendrino 38 kompleksinėse ataskaitose. Daug metų dalyvavo saviveikloje, visuomeninėje veikloje. Dainavo etnografiniame ansamblyje „Seklyčia“.

Šaltinis: Antanas Svirskis, Aldona Svirskienė. Bibliografija. Akademija, Kėdainių r., 2008.