10 12 83 metai, kai gimė /1938 10 12/ Milvydų k. (Krakių vlsč., Kėdainių r.) Aleksandra Pacaitienė-Žaltauskaitė, tautodailininkė, literatė, medžio drožėja.

Mirė 2005 08 29 Kėdainiuose.

Mokėsi Krakėse. Įgijusi prekybininkės specialybę kurį laiką dirbo Krakėse, Kėdainiuose, Labūnavoje. Persikėlus gyventi į tuometinį A. Sniečkaus kolūkį, iki pensijos dirbo iš pradžių pardavėja, o vėliau ūkio dalies vedėja.
Nuo 1986 tautodailininkė, dalyvavo parodose. Mėgo keramiką, drožti medį. Ypač domino medžio šaknys. 2001 paėmė į rankas teptuką. Kūrinius eksponavo gimtojo miesto parodų salėse, bibliotekose, mokyklose.
2003 dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventės liaudies meno parodoje, surengtoje LDS galerijoje „ARKA“. Dailininkė buvo garsi naiviosios tapybos atstovė. Ne kartą dalyvavo Adomo Varno konkursuose Joniškyje (2003, 2004). 2004 šiame konkurse buvo apdovanota specialiu prizu. A. Žaltauskaitė – Pacaitienė ne tik dailininkė, bet ir literatė, rašė puikias eiles ir humoreskas. Jos eilėraščiai spausdinti rajoninėje spaudoje, Kėdainių literatų klubo „Varsna“ kūrybos almanache „Varsna“. Po jos mirties išleista eilėraščių knygelė „Mano eilėraščiai“ (2006).

Šaltiniai: Pacaitienė (Žaltauskaitė), Aleksandra. Mano eilėraščiai. Kėdainiai, 2006, p. 2; Varsna: Kėdainių literatų klubo „Varsna“ almanachas. Kėdainiai, 2001, p. 173.