01 18 212 metų, kai gimė /1809 01 18/ prie Krakių (Grinkiškio vlsč.) Aleksandras Griškevičius, mokslininkas, filosofas, išradėjas, orlaivių konstruktorius, aviacijos Lietuvoje pradininkas.

Mirė 1863 02 11 Viekšniuose.

Kilęs iš neturtingų bajorų. 1818-1824 mokėsi Kėdainiuose. Spėjama, kad 1825–1829 jis mokėsi Varšuvoje, tačiau tikslių duomenų nėra. 1830 dirbo raštininku Vilniaus gubernijos valdyboje, 1834 – Šiaulių apskrities teisme, 1836 – 1845 sekretoriavo Šiaulių miesto rotušėje, nuo 1845 – vertėjas Kauno gubernijos civilinio teismo rūmuose. Mokėjo lietuvių, rusų, lenkų kalbas. Laisvu nuo tarnybos laiku domėjosi skraidymo teorija, filosofija, parengė keletą skraidymo aparato projektų. Vieną iš jų aprašė 1851 išleistoje knygelėje „Žemaičio garlėkys“ („Parolot žmuidzina. Z swobodnej mysli Aleksandra Hryszkiewicza“). 1860 parašė filosofinį traktatą „Gamtos tikrovė, arba matematinės išvados apie dievybę, sielą ir tikėjimo paslaptis trumpais populiariais pašnekesiais“. Carinė valdžia dėl šio kūrinio autoriui buvo iškėlusi bylą Šiaulių apskrities teisme.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 7. Vilnius, 2005, p. 185; Aleksandras Griškevičius – Mažeikių krašto enciklopedija [interaktyvus], [žiūrėta 2018-01-10]. Prieiga per internetą: <http://www.mke.lt/Aleksandras_Gri%C5%A1kevi%C4%8Dius>