05 28 111 metų, kai gimė /1909 05 28/ Liepojoje (Latvija) Aleksandras Žirgulys, lietuvių filologas, tekstologas, vertėjas.

Mirė 1986 08 11 Vilniuje.

Su tėvais 1913 grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Mokytojavo Šakių, Kybartų, Kauno, Panevėžio, Kėdainių gimnazijose, Panevėžio mokytojų seminarijoje. Dirbo „Vagos“ leidykloje. Redagavo lietuvių rašytojų raštus. Išvertė apie 50 veikalų. Studijuodamas dirbo kalbos taisytoju „Židinio“ redakcijoje. Rašė „Ateityje“, „Židinyje“, „Ryte“, „XX amžiuje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Lietuvos mokykloje“, „Tautos mokykloje“, „Gimtojoje kalboje“. Kalbos klausimais rašė „Pergalėje“, „Literatūroje ir mene“, „Kalbos kultūroje“. Surviliškio parapijoje surinko per 3000 žodžių „Lietuvių kalbos žodynui“. Prisidėjo prie žodyno t. 1: skaitė korektūrą, papildė savo parapijos ir zanavykų žodžiais. Rinko tautosaką. 1947 išleido D. Poškos „Mužiką Žemaičių ir Lietuvos“. Kartu su K. Gasparavičiumi parengė „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“ 1948 m. Prisidėjo prie „Kalbos praktikos patarimų“. Rašė kalbos kultūros klausimais. Išleido memuarines apybraižas ,,Literatūros keliuose“ (1976), ,,Prie redaktoriaus stalo“ (1979), Išvertė V. Lacio, A. Upyčio, K. Simonovo ir kitų rašytojų kūrinių. Išleista „Tekstologijos bruožai“ (1989).

Šaltiniai: Lietuvių kalbos enciklopedija. Vilnius, 1999, p. 731; http://lom.emokykla.lt/svetaines/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Zirgulys_Aleksandras.htm