02 22 83 metai, kai gimė /1938 02 22/ Žilvičių k. (Gudžiūnų vlsč., Kėdainių r.) Alfredas Širmulis, menotyrininkas, humanitarinių m. dr., prof.

Mirė 2013 12 03 Vilniuje.

1945–1949 mokėsi Alksnėnų Vytauto Didžiojo pradinėje mokykloje, 1950–1953 – Gudžiūnų vidurinėje mokykloje, 1954–1958 – Dotnuvos-Akademijos vidurinėje mokykloje, 1958–1961 – Vilniaus kultūros ir švietimo technikume, 1969–1974 studijavo Vilniaus dailės institute (menotyros spec.).

1961 – Nemenčinės r. kultūros skyriaus inspektorius, 1961–1974 – Kultūros ministerijos Kultūros ir švietimo įstaigų v-bos vyr. inspektorius, 1974–1976 – Meno reikalų v-bos vaizduojamojo meno ekspertas, kolegijos narys, 1976–1977 – Moksl. ir metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos architektų gr. vadovas, 1977-1983 ir nuo 1986 – VDI (VDA) Meno istorijos ir teorijos katedros vyr. dėstytojas, 1983–1986 – LTSR KM Meno reikalų valdybos Dailės sk. viršininkas, nuo 1992 – VDA Meno istorijos ir teorijos katedros docentas, 1995-2004 Vaizduojamosios dailės fakulteto dekanas, nuo 2002 – profesorius, 2004-2005 Vizualiųjų ir taikomųjų menų fakulteto dekanas.. Ilgą laiką vadovavo VDA Studentų meno draugijai.

Paskelbė daugiau kaip 30 dailėtyros moksl. straipsnių, monografijos „Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai“ (1993) ir vadovėlio aukštųjų mokyklų studentams „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai: medis, akmuo, geležis“ (1999) autorius, „Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas“ (1997) sudarytojas.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23, Vilnius, 2013, 207; Mirė Vilniaus dailės akademijos profesorius A. Širmulis [žiūrėta 2017-11-13]. Prieiga per internetą: <https://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/mire-vilniaus-dailes-akademijos-profesorius-a-sirmulis.htm>