04 28 77 metai, kai gimė /1944 04 28/ Kybartuose Algimantas Kaminskas, Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

1973 baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1978 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę.
1973–1975 Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ korektorius, korespondentas, 1975–1977 – Kėdainių biochemijos gamyklos direktoriaus padėjėjas, 1977–1978 – Jurbarko tarpkolūkinės statybos organizacijos pirmininko pavaduotojas, 1978–1980 – LKP Kėdainių rajono komiteto instruktorius, 1980–1984 – Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ redaktoriaus pavaduotojas. 1984–2008 – Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ vyr. redaktorius. 1990 įsteigė leidyklą „Tėvynė“.
Nuo 1982 Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Spaudoje rašo nuo 1956, daugiausia kaimo tematika.
Bibliografija: „Laiko atodangos: eilėraščiai“ (1975), „Kėdainių kronikos: istorinė publicistinė poema“ (1981), „Venok: eilėraščiai“ (1985, rusų k.), „Memuarai apie šiandieną“ (1989), „Atsigręžusios atogrąžos; Diplomas: romanas“ (1990), „Panevėžio metas: istorinė publicistinė kronikų poema“ (2003), „Nebylios spalvo“s (2007), „Meilės tas žodis: eilėraščiai“ (2008), „Eina likimas žemas: eilėraščiai“ (2009), „Sopulio akivare: romanas“ (2009), romanas (dilogija) „Ūkanos Atnašavimas“ (I knyga – „Įskilę naščiai„ (2011), II – „Pamesti klauptai“, 2012), „Džiokeriai“ (2013), „Kančia“ (2014), „Užneški man žodžius į dangų“ (2014), „Atskirtis. Kaip gyvenimas“ (2016), „Namas“ (2016), „Gruodas“ (2017); „Ėjimas šviesos“ (2017), „Martynas“ (2017), „Dienojimas“ (2018)
Įvertinimas:  Nikolajaus Ostrovskio literatūrinė premija (1986),Lietuvos žurnalistų sąjungos premija (1990).

Šaltiniai: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 203; Kaminskas Algimantas [žiūrėta 2019-03-04]. Prieiga per internetą: <https://www.rasytojai.lt/kaminskas-algimantas/>