03 09 77 metai, kai gimė /1943 03 09/ Kėdainiuose Algirdas Bosas, skulptorius.

1960-1962 mokėsi vaikų dailės mokykloje Kaune, 1966-1972 studijavo LTSR valstybiniame dailės institute (keramiką, skulptūrą), 2001 suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

1972-1974 Panevėžio vaikų dailės mokyklos mokytojas, 1974-1979 – Klaipėdos „Dailės“ kombinato skulptorius. Iki 1992 – Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus skulptūros sekcijos pirmininkas, 1992-2007 – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytojas metodininkas, šiuo metu – laisvas menininkas.

Parodose dalyvauja nuo 1973. Nuo 1975 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. ). Algirdas Bosas – vienas iš skulptūros modernizmo sąjūdžio, vykusio XX a. 8-9 deš.  lyderių.

Darbai: sukūrė 20 skulptūrų Klaipėdos miesto skveruose, aikštėse ir interjeruose, taip pat skulptūrų Pietų Korėjoje, Debrecene (Vengrija), Liepojoje (Latvija) ir Kaune, 150 medalių ir plakečių Lietuvos istorijos įvykiams, kultūros veikėjams, rašytojams, poetams, 23 antkapinius paminklus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Papilyje (Biržų r.), Gudžiūnuose ir Pajieslyje (Kėdainių r.), Duokiškyje (Rokiškio r.), Palangoje. Taip pat sukūrė atminimo lentas šioms asmenybėms atminti: broliams Vileišiams (Vilnius), Salomėjai Nėriai (Panevėžys), poetui Henrikui Radauskui (Klaipėda), daktarui Jonui Šliūpui (Klaipėda), M. Jankui (Bitėnų k., Pagėgių r.), Vladui Nagevičiui (Kaunas) ir dailininkų Uogintų šeimai (Palanga). Sukūrė 45 monetų projektus „Lietuvos istorijos įvykiai“, regalijas Klaipėdos universiteto rektoriui, Klaipėdos universiteto senato nariams, Kretingos miesto merui, Latvijos Respublikos Prezidentui Valdžiui Zatlerui, suteikus jam Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardą. Sukūrė paminklus Jurgiui Pabrėžai (Kretinga), prof. Petrui Avižoniui (Pasvalys) ir didikams Radviloms (Kėdainiai). 2013 sukūrė vienintelį pasaulyje paminklą lietuvių kalbai (Klaipėda). Yra didžiausios skulptūros iš ledo „Vėtrungė“ (Klaipėda, 2014) bendraautoris. Surengė 15 asmeninių parodų, dalyvavo 41 grupinėje parodoje, 25 tarptautiniuose simpoziumuose, 15 konkursų. Kūryboje naudoja nendres, ledą, granitą, medį, bronzą. Pastaruoju metu kuria paminklą Durbės mūšiui pažymėti Telšiuose, Mykolo Archangelo skulptūrą Gargždų bažnyčios (Klaipėdos r.) eksterjerui, paminklą Linkuvai ir linkuviams (Pakruojo r.), baigia medalių ciklą Lietuvos poetams žemininkams.

Įvertinimas: 1993 laimėjo paminklo broliams Biržiškoms Viekšniuose (Mažeikių r.) konkursą, Joniškio miesto paminklo konkurse įteikta 2-oji premija, 1994-1995 laimėjo paminklo Radviloms Kėdainiuose konkursą, 1996 – Lietuvos banko devynių apyvartinių monetų konkurso pirmąjį ratą, 1997 Lietuvos banko lietuviškų kolekcinių monetų konkursui sukūrė kolekcinę 50 Lt monetą, skirtą Adomo Mickevičiaus gimimo 200-osioms metinėms, ir laimėjo į-ąją vietą, 1998 Lietuvos banko konkurso serijai „Lietuvos miestai“ sukūrė 10 Lt monetą, skirtą Vilniui, ir laimėjo 1-ąją vietą, 10 Lt monetą, skirtą Kaunui, ir laimėjo 2-ąją vietą, 2000 Tarptautiniame medžio skulptūrų simpoziume Liepojoje (Latvija) įteikta paskatinamoji premija, Tarptautiniame ledo skulptūrų simpoziume Jelgavoje (Latvija) užėmė 3-iąją vietą, 2001 įteikta Lietuvos dailininkų sąjungos premija ir aukso ženklelis, Hugo Sojaus paminklo Šilutėje konkurse užėmė 2-ąją vietą, 2003 ir 2009 Tarptautiniame ledo skulptūrų simpoziume Jelgavoje (Latvija) – 1-ąją ir 2-ąją vietas, 2004 Jūrų festivalyje Pietų Korėjoje apdovanotas už skulptūrą „Vėjo šnabždesys“, 2005 paminklo didikams Radviloms Kėdainiuose konkurse įteikta 1-oji ir 2-oji premijos, 2009 Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo paminklo Gargžduose (Klaipėdos r.) konkurse laimėjo 1-ąją vietą ir premiją, 2011 įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija, 2012 suteiktas Klaipėdos šviesuolio vardas.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 3, Vilnius, 2003, p. 375; Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. D. 2, Kaunas, 2015, p. 262-263; http://biblioteka.lt/galerija/personalijos/308-algirdas-bosas