09 29 102 metai, kai gimė /1918 09 29/ Radviliškyje Algirdas Mykolas Dobrovolskis, Tėvas Stanislovas OFM Cap., kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas, viena žymiausių Kėdainių rajono asmenybių.

Mirė 2005 06 23. Palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.

Baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją. 1936 įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną. 1944 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Per Antrąjį pasaulinį karą gelbėjo žydus. Iki 1947 kunigavo Plungėje. Perkeltas į kapucinų vienuolyną ir parapiją Petrašiūnuose, Lietuvos bažnyčiose pradėjo sakyti pamokslus, kuriuose ragino tikinčiuosius nepasiduoti sovietinės valdžios įtakai, nebendradarbiauti su MGB, remti antisovietinį pasipriešinimą. 1948 jam uždrausta pamokslauti Kauno arkivyskupijoje, apkaltintas antisovietine propaganda, suimtas, Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų griežto režimo lagerio, kalėjo Intoje. 1956 rugpjūčio mėn. paleistas, grįžo į Lietuvą. 1957 kovo mėn. vėl suimtas, kalintas Vorkutos lageryje. 1957 rugpjūčio mėn. paleistas. Grįžęs į Lietuvą kunigavo Joniškio, Ukmergės, Raseinių dekanatų bažnyčiose. Nuolat buvo sekamas sovietinio saugumo, darytos kratos, kurių metu konfiskuoti pamokslų konspektai, R.M. Rilkės eilėraščių vertimai, uždrausta dėvėti kapucinų drabužius. 1960-1961 drausta aukoti Mišias, sakyti pamokslus. 1966 perkeltas į Paberžę (Kėdainių r.). 1990 atkūrė kapucinų namus Dotnuvoje, paskirtas kapucinų gvardijonu, pradėjo vienuolyno restauravimą. 1992-1994 spausdino pamokslus laikraštyje „Diena“. Nuo 2002 bažnyčios Paberžėje administratorius. Tėvas Stanislovas rūpinosi Paberžės aplinka, kapinėmis, ne tik bažnyčia ir parapija. Rinko paveikslus, dekoracijas, įkūrė muziejų.
Įvertinimas: 1996 apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu. 1997 suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas, 1999 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, 1999 Santarvės fondo premija.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 5. Vilnius, 2004, p. 41.