01 18 90 metų, kai gimė /1931 01 18/ Paeismilgio k.(Kėdainių r.) Algirdas Raila, dailininkas.

1949 m. įstojo į Vilniaus karininkų mokyklą, tačiau 1952 m. Rygos karinio tribunolo buvo nuteistas už antitarybinę
veiklą ir išsiųstas į Komijos ASSR kalėjimą. Į Lietuvą grįžo tik 1965 m.
Pirmuosius piešimo pagrindus A. Raila gavo besimokydamas gimnazijoje iš žinomo dailininko ir mokytojo Alfonso
Vaškevičiaus. Tėvai buvo ūkininkai. Dirbo Autotransporto valdyboje vairuotoju. 2003 m. Pasmilgio kaime, Kėdainių pašonėje, prisišlieję prie kelio į Dotnuvą ir Smilgos upės, aštuoni hektarai dailininko AIgirdo Railos ir jo žmonos Birutės tėvų žemės tapo jaunu parku. Parką jis gražino ne tik želdiniais, bet ir masyvių akmenų kompozicijomis, dalyje jų iškaldamas prasmingus simbolius.
Nuo 1980 m. rengė personalines rajonines bei respublikines parodas. 1980 m. priimtas į Lietuvos liaudies meno draugiją, vėliau − į Kėdainių krašto dailės draugiją.