11 05 90 metų, kai gimė /1931 11 05/ Šėtoje (Kėdainių apskr.) Aloyzas Dirsė, inžinierius hidrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Mirė 2016 06 29. Palaidotas Tabariškių kapinėse (Kauno r.).

Mokėsi Šėtos pradžios mokykloje, vėliau – progimnazijoje, Kėdainių gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 1955 m. ir 1959–1961 m. dirbo LMA Melioracijos institute, 1961–1962 m. LMA Energetikos ir elektrotechnikos institute vyr. mokslo darbuotoju.1962–1996 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1973–1993 m. Melioracijos katedros vedėjas, 1974–1977 m. Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, nuo 1975 m. profesorius. 1974 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1991–1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. Nuo 1994 m. profesorius emeritas. 1991-1996 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu ir vadovavo Žemės ūkio inžinerijos sekcijai.

Parašė: „Žemės ūkio melioracijos: vadovėlis„ (drauge su Zenonu Kinderiu, Rimvydu Tumu, Rimantu Urbonu, 1971), „Hidrotechnika ir melioracija. Žemės ūkio kultūrų drėkinimo nutekamaisiais vandenimis režimas drenuotuose dirvožemiuose: monografija„ (su kitais, 1972., rusų kalba), „Drėkinimas: vadovėlis“ (su Jonu Ziberku, 1976), „Žemės ūkio kultūrų drėkinimo režimas“ (su Albinu Kusta, A. Stanislovaityte, 1984), „Žemės ūkio melioracijos: mokymo priemonė“ (su Zigmantu Galminu, Rimantu Urbonu, Leonardu Zelionka, 1986), „Daržininkystė“ (su kitais, 1995), „Augalų laistymas“ (su Liudu Kinčiumi, 1995), „Melioracija. Drėkinimas: vadovėlis“ (su Zigmanto Galminu, Liudu Kinčiumi, 2000). Paskelbė 275 straipsnius, iš jų 157 – mokslinius. Įvertinimas: LSSR nusipelnęs melioratorius (1976), universiteto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministerijų padėkos raštai, universiteto medalis „Už nuopelnus“, universiteto Atminimo medalis, DLK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis (1997).

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1, Vilnius, 1985, p. 434.; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 4, Vilnius, 2003, p. 804.; Žemės ūkio mokslai, 2011, T. 18, Nr. 3.