10 29 79 metai, kai gimė /1942 10 29/ Kuronių k., (Kėdainių r.) Anelė Petronelė Butkuvienė-Šidiškytė, humanitarinių m. dr.

1958 baigė Šėtos (Kėdainių r.) vidurinę mokyklą, 1964 -VU istorijos specialybę, 1974-1977 – studijavo VU aspirantūroje. 1964-1969 dirbo Žaslių (Kaišiadorių r.) vidurinės mokyklos mokytoja, 1969-1974 ir 1977-1980 – KMI Visuomenės mokslų katedros vyr. dėstytoja, 1980-1992 -KPI (KTU) Visuomenės mokslų katedros docentė, 1992-1995 – Politologijos katedros docentė, nuo 1995 – Filosofijos katedros docentė. Knygų: „Lietuvos kultūros istorijos metmenys: nuo seniausių laikų iki XVIII a. pabaigos“ (I d. 1992), „Lietuvos kultūros istorijos metmenys: nuo XVIII a. pabaigos iki 1904 metų“ (II d. 1993), „Lietuvos kultūros istorijos metmenys: 1904-1940 m.“ (III d. 1997) ir „Amžinos moterys: įžymiosios XIV-XIX a. Lietuvos moterys“ (1996) autorė.