02 02 89 metai, kai gimė /1932 02 02/ Mažaičių k. (Radviliškio r.) Anicetas Onaitis, agronomas, agrarinių mokslų daktaras.

Mirė 1988 10 08 Akademijoje, Kėdainių r.

1958–1966 m. Radviliškio r. Černiachovskio kolūkio pirmininkas. 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966–1977 m. Radviliškio rajono Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotojas. 1973 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją apie cukrinių runkelių auginimo būdus. 1977–1988 m. Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams.

Mokslinių tyrimų sritisagrochemija. Paskelbė apie 50 mokslinių ir 150 mokslo populiarinimo straipsnių. Parašė monografiją „Tręšimas“ (1989), knygas „Agrochemijos tarnyba“ (su A. Damanskiu, 1980), „Trąšų panaudojimo vakariniame SSRS regione moksliniai pagrindai“ (su kt., 1981, rusų k.). Sudarė „Agrochemijos žinyną“ (su K. Dambrausku, 1980, 1984) ir „Lietuvos TSR zonines žemdirbystės sistemas“ (1987). Parengė 4 rekomendacijas augalininkystei intensyvinti. Su kitais 1984 m. išrado aerodinaminį cheminių medžiagų skleistuvą RL-8.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 17, Vilnius, 2010, p.8; Žemės ūkio enciklopedija. T. 2. Vilnius, 2003, p. 627.