08 16 92 metai, kai gimė /1928 08 16/ Jonikaičiuose (Tauragės apskr., Švėkšnos vlsč., vėliau Priekulės r., dabar Klaipėdos r.) Antanas Būdvytis, agronomas, partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

Mirė 1998 01 13 Akademijoje (20 metų). Palaidotas Gėlainių kapinėse.

1935-1940 mokėsi Kurmių pradžios mokykloje, 1940-1946 Švėkšnos gimnazijoje. 1946-1951 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, agronomas. 1951–1952 Anovilio sovietinio ūkio agronomas. 1952–1954 LSSR mokslų akademijos (LMA) Žemdirbystės ir dirvožemio instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1956–1960 Lietuvos žemdirbystės instituto informacijos ir patentotyros skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1960 žemės ūkio mokslų kandidatas. 1962-1966 Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1966-1989 direktorius, mokslinės tarybos pirmininkas. Nuo 1972 vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1989-1992 instituto direktoriaus patarėjas. 1992-1996 LR Seimo narys, dirbo LDDP frakcijoje.

1973 tapo Žurnalistų sąjungos nariu, nuo 1978 TSRS žemės ūkio mokslų akademijos narys korespondentas. Nuo 1986 „Agronomų seklyčios“ narys bei vadovas. 1996 03 27 išrinktas Baltarusijos Respublikos agrarinių mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku). Lietuvos žemdirbių sąjungos narys.

Mokslinio darbo sritis – lauko darbų organizavimas. Paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių, mokslo populiarinimo bei visuomeninais klausimais straipsnių.

Įvertinimas: LTSR nusipelnęs agronomas (1972 06 14), TSRS valstybinė premija (su kitais; 1976 11 04),

valstybinė premija (su kitais; 1976 11 04), TSRS nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas (1988 12 19).

Šaltinis: Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 1,Vilnius, 1985, p. 296; Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2003, p. 566; Žemės ūkio enciklopedija. T. 1, Vilnius, p. 245-246.