04 07 69 metai, kai gimė /1952 04 07/ Antanas Petrauskas, socialinių m. dr., privatus ekspertas, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys.

1959-1970 mokėsi Surviliškio (Kėdainių r.) vidurinėje mokykloje, 1970-1975 studijavo VU. 1975-1992 – Lietuvos MA Ekonomikos instituto vyr. moksl. bendr., 1992-1995 – Lietuvos darbininkų sąjungos ekonomikos patarėjas, Profsąjungų mokymo ir tyrimo instituto ekspertas. Knygos „Vandens naudojimo ir apsaugos ekonominės problemos“ (1982), brošiūrų „Antrinės žaliavos ir aplinkos apsauga“ (1983), „Ekologijos ir ekonomikos integracija“ (1984) bendraautoris, bukletų „Socialinė apsauga ir gyventojų užimtumas“, „Kodėl mažėja „gandrų“ Lietuvoje?“, „Nuosavybės keliai ir klystkeliai“, „Profsąjungos ir nedarbas“, „Socialinis teisingumas: problemos ir sprendimai“ (1994), brošiūrų: „Naujasis pensijų įstatymas. Koks jis“ (1994), „Pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sistema“ (1995) autorius; paskelbė apie 800 mokslinių, mokslo populiarinimo, publicistinių straipsnių ir recenzijų. Lietuvos MA visuomeninių mokslų konkurso nugalėtojas (1982), Resp. konkursų „Drausmė, kokybė, efektyvumas“ (1987) III vietos laimėtojas, „Taupykime elektros energiją“ (1987) paskatinamosios premijos laimėtojas, Aplinkos apsaugos departamento gamtosaugos konkurso (1991) prizininkas. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.

Šaltinis: Kas yra kas Lietuvoje=Who is who in Lithuania. 95/96. Kaunas, 1995, p. 429