04 28 89 metai, kai gimė /1932 04 28/ Gudžiūnuose (Kėdainių apskr.) Antanas Polikaitis, mechanikos inžinierius.

Atvykęs į JAV, 1956 bakalauro laipsniu baigė Wayne valst. universitetą Detroite, MI. 1956-1959 dirbo Š. Amerikos aviacijos bendrovėje Los Angeles, CA, 1959-1962 – bendrovėje Lockheed Propulsion Redlandse, C A, 1962-1993 (iki pensijos) Northropo korporacijoje. Darbų sritis: turbirninių ir reaktyvinių variklių pajėgumo analizė, projektavimas, įrengimas ir išbandymas. 1964 Kalifomijos universitete Los Angeles įgijo variklių specialisto sertifikatą. 1979-84 mokytojavo Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinėje rnokykloje. Dalyvauja ateitininkų (nuo 1946), JAV LB veikloje: Los Angeles apylinkės (1963-65) ir Vakarų apygardos (1984-93) iždininkas, Tarybos narys (nuo 1991), Tarybos prezidiumo sekretorius (1994-97). Dainavo įvairiuose muzikos kolektyvuose: 1951-1953 B. Budriūno vyrų kvartete (bosas) Detroite, MI, nuo 1965 Los Angeles vyrų kvartete (baritonas; su pastaruoju koncertavo JAV, Kanadoje, Australijoje, 1986, Lietuvoje, 1989 ir 1991), Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos chore (nuo 1956) ir amerikiečių chore Village Voices  (nuo 1997). Dalyvavo Dainų  šventėse Lietuvoje (1994 ir 1998).

Šaltinis: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T. 2, Vilnius, 2002, p. 122.