08 20 123 metai, kai gimė /1897 08 20/ Kėdainiuose Antanas Stašaitis, karo lakūnas, aviacijos majoras.

Mirė 1948 03 11 Archangelsko srityje, Velsko lageryje.

1915 m. Petrograde baigė realinę gimnaziją, mokėsi Belogolovo statybos technikos mokykloje. Grįžęs į Lietuvą 1919 m. įstojo į kariuomenę, baigė Aviacijos mokyklą. 1920 m. dalyvavo oro kovose su Lenkijos kariuomene, trečiasis iš Karo aviacijos mokyklos mokinių gavo karo lakūno kvalifikaciją. 1922 m. liepos 4 d. baigė aukštojo pilotažo kursus. 1923 m. balandžio 1 d. paskirtas 3-iosios oro eskadrilės vadu. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštuosius karininkų kursus. 1932 m. suteiktas majoro laipsnis. 1934 m. išėjo į atsargą. 1934-1939 metais dirbo „Lietūkyje“, 1940 m. buvo firmos „Anglo-Lithuania“ atstovas Lietuvoje. 1941 m. birželio mėn. dalyvavo sukilime prieš sovietų valdžią, buvo Fredos sukilėlių būrio vadas. 1944 m. spalio 5 d. sovietų kontržvalgybos „Smerš“ suimtas ir nuteistas.

Apdovanojimai: DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Lietuvos nepriklausomybės medalis, Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 09 01).

Šaltinis: http://www.plienosparnai.lt/page.php?175