11 13 82 metai, kai gimė /1938 11 13/ Radviliškyje Antanas Svirskis, mokslininkas, prof., habil. dr. (biomedicinos m., agronomija)

1946–1950 mokėsi Avietynės pradžios mokykloje (Radviliškio r.), 1951–1953 Karčemų septynmetėje mokykloje (Radviliškio r.), 1955–1956 Respublikinėje kino mechanikų mokykloje Kaune, 1956–1957 Kilnojamo kino mechanikas (Pakruojo r.), 1957–1961 Sodininkystės ir daržininkystės technikume (Kaunas, Aukštoji Freda), 1961–1967 LŽŪA Agronomijos fakultete (mokslinio agronomo diplomas). 1961–1965 atliko karinę tarnybą Baltijos laivyne. 1965–1967 dirbo LŽI Selekcijos skyriaus agronomu (sėklininkystės specialistas), 1967–1972 LŽI neakivaizdinė aspirantūra, 1967–1968 jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1968–1973 vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1973 LŽŪA įgytas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis (1995 nostrifikuotas agronomijos daktaro laipsnis), 1975 su pagyrimu baigė 11 mėnesių anglų kalbos kursus Maskvos Timiriazevo akademijoje, 1973–1993 LŽI Selekcijos centro Ankštinių žolių laboratorijos vedėjas, 1993–1995 LŽI vadovaujantis mokslo darbuotojas, 1996–2004 LŽI Žolių selekcijos skyriaus vedėjas, 1995 LŽI apgintas agrarinių mokslų habilitacinis darbas, 1998–2005 LŽI vyriausias mokslo darbuotojas, 2005–2008 LŽI darbuotojas, dirbantis pagal autorinę sutartį.
Kvalifikacijos kėlimas: stažavosi žemės ūkio ekologijos srityje Švedijoje (1991, 1992), Olandijoje (1995), kėlė kvalifikaciją KRAV (Švedija) kursuose ir gavo tarptautinį ekologinės žemdirbystės ekologinių ūkių inspektoriaus sertifikatą (1996), baigė ekologinės žemdirbystės patarėjų kursus Šveicarijoje (2003) ir Vokietijoje (2005).
Per 40 metų vienas ir su bendraautoriais sukūrė šias vertingas augalų veisles: raudonųjų dobilų – ‘Vėlyviai’, ‘Vyliai’, ‘Arimaičiai’, ‘Sadūnai’ ir ‘Radviliai’; liucernų – ‘Žydrūnė’, ‘Birutė’, ‘Malvina’ ir ‘Antanė’; baltųjų dobilų – ‘Atoliai’ ir ‘Sūduviai’; grikių – Vokiai’; burnočių – ‘Raudonukai’, ‘Rausvukai’ ir ‘Geltonukai’; tikrųjų sorų – ‘Rudės’.
Visuomeninė ir ekspertinė veikla: LŽI mokslinės Tarybos narys (iki 2004), „Tatulos“ tikslinės programos vadovas ir fondo narys, Ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ tarybos, Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninės ekspertų kolegijos, Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos ir Švedijos draugijos, Genetikų-selekcininkų, Agronomų sąjungos narys. IFOAM ES grupės narys-ekspertas Lietuvai, ES Komisijos tarptautinio projekto „Agrofenologija“ vykdytojas. Įvairiuose kursuose ir seminaruose perskaitė per 300 paskaitų.
Akademinė veikla: Nuo 1973 nuolatiniuose žemės ūkio specialistų pasitobulinimo kursuose Dotnuvoje skaitė paskaitas gamtosaugos klausimais. 1996–2002 Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos ir Elektros inžinerijos katedrų docentas, 2002–2009 Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos ir Elektros inžinerijos katedrų profesorius, 2005 Šiaulių universitete suteiktas profesoriaus pedagoginio mokslo vardas.
40 metų dalyvavo saviveikloje: grojo dūdų orkestre, šoko pramoginiuose šokiuose, dainavo etnografiniame ansamblyje „Seklyčia“.
Įvertinimas: VLŪP aukso medalis ir prof. D. Rudzinsko premija už liucernų veislės ‘Žydrūnė’ sukūrimą (1976), akad. J. Kriščiūno premija už įvairių augalų rūšių veislių sukūrimą (2008).
Bibliografija: Parašė 200 mokslinių ir per 250 mokslo populiarinimo straipsnių. Knygos „Burnočiai – pašaras, maistas, vaistas“ (2007) autorius. Knygų „Alternatyvi žemdirbystė. Analitinė apžvalga“ (1990), „Lauko augalų selekcija Lietuvoje“ (1992), „Baltymingi augalai pilnaverčiam gyvulių racionui“ (2000), „Augalų sistematika ir ekologijos pagrindai“ (2003), „Soja“ (2004) bendraautoris.

Šaltiniai: Antanas Svirskis, Aldona Svirskienė. Bibliografija. Akademija, Kėdainių r., 2008, p. 6-17; Kas yra kas Kauno apskrityje 1999. Kaunas, 1999.