10 23 89 metai, kai gimė /1932 10 23/ Skirių k. (Panemunėlio vlsč.) Antanas Tindžiulis, agronomas, žemės ūkio m. dr.

Mirė 1987 10 30 Akademijoje (Kėdainių r.).

1941-1943 mokytojavo Rokiškio apskr. mokyklose. 1947 baigė Žemės ūkio akademiją. 1951-1956 dirbo Dotnuvos bandymų stotyje, 1953-1956 direktorius. Lietuvos žemdirbystės instituto Žemdirbystės skyriaus vedėjas. Žemės ūkio m. kand. (1953), žemės ūkio m. dr. (1971), profesorius (1976).

Pirmasis Lietuvoje pradėjo tirti dirvožemio fizikines savybes, dirvos sluoksnių fizikinių savybių kitimą ariant skirtingais plūgais.

Parengė 8 rekomendacijas iš žemdirbystės (1976-1985). Paskelbė 100 mokslo ir daugiau nei 200 mokslo populiariųjų straipsnių. Parašė monografiją „Žemės dirbimas“ (1979; LSSR valstybinė premija 1981).

Įvertinimas: Nusipelniusio agronomo vardas (1972), Valstybinės premijos laureatas (1981), Nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas (1983).

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 23, Vilnius, p. 780.; Žemės ūkio mokslai. 2007, T. 14, Nr. 4, p. 53-55.