04 13 123 metai, kai gimė /1898 04 13/ Lyksūdės (Lyksudės) k. (Modėdžio vlsč., Kretingos apskr.) Antanas Tylenis, mokytojas, I Seimo narys. politinis veikėjas.

Mirė 1923 03 13.

1922 aukso medaliu baigė Telšių gimnaziją. 1922–1927 studijavo Lietuvos universitete Teologijos-filosofijos fakultete. Dirbo istorijos mokytoju. 1928 04 12 suteiktas Aukštesniosios mokyklos mokytojo vardas. Suteikta teisė mokyti aukštesnėje mokykloje istorijos, visuomenės mokslų, pedagogikos dalykų, filosofijos propedeutikos ir lietuvių literatūros; vidurinėje mokykloje – lietuvių kalbos, lotynų kalbos, istorijos, visuomenės mokslus, geografijos, gamtos mokslus, fizikos ir matematikos.

Lietuvos mokytojų sąjungos, Skautų sąjungos, Šaulių sąjungos, Tėvynės sąjungos, Kėdainių kraštotyros draugijos narys.

Į I Seimą kandidatavo IV (Telšių) rinkimų apygardoje, pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP) sąrašą, tačiau išrinktas nebuvo. Atsisakius būti Seimo nariu Vladui Jurgučiui, tapo I Seimo nariu.

1923 01 23 – I Seimo Prezidiumo rinkimų Balsų skaičiavimo komisijos narys. Į II Seimą išrinktas IV (Telšių) rinkimų apygardoje, pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP) sąrašą. Nuo 1926 06 5 iki 1926 06 02 – II Seimo narys. Priklausė LKDP frakcijai. Nuo 1927 grįžo prie pedagogo darbo. 1927 pradžioje ir viduryje – S. Daukanto mokytojų seminarijos mokytojas. 1927-1929 – Kėdainių valstybinės gimnazijos mokytojas. 1929-1930 – Mažeikių valstybinės gimnazijos mokytojas. 1930-1934 – Kėdainių valstybinės gimnazijos mokytojas. 1934 pradžioje – Kybartų valstybės aukštesniosios komercijos mokyklos vicedirektorius. 1934-1935 – Raseinių valstybinės gimnazijos direktorius. 1935 – 1940 08 06 – Kėdainių valstybinės gimnazijos direktorius. 1940 08 06 – Kėdainių gimnazijos mokytojas. Nacių okupacijos metais – Kėdainių gimnazijos mokytojas, Dotnuvos žemės ūkio akademijos lektorius.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Seimų I (1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927), IV (1936-1940) narių biografinis žodynas/ sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius, 2007, p. 521-522.