02 16 137 metai, kai mirė /1884 02 16/ Alūkstoje (Latvija) Anupras Jasevičius, Lietuvos poetas, kunigas.

Gimė 1805 03 19 Žostautuose (Pernaravos vlsč.).

Mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje ir Varnių kunigų seminarijoje. Nuo 1833 kunigavo Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje, 1844–1863 Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 1863 bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą, už tai suimtas, kalintas Kauno kalėjime, kariuomenės teismo nuteistas 8 m. katorgos ir tremties. Nuo 1863 gyveno tremtyje Sibire prie Angaros, Baikalo, nuo 1874 – Spaske (Tambovo sritis). Į Lietuvą grįžo 1884.

Eilėraščius rašė Lietuvoje ir tremtyje; daugelis neišliko, dalį paskelbė Juozas Tumas-Vaižgantas 1899–1900 žurnale „Tėvynės sargas“ ir savo Raštų t. 11 1929 m. Eilėraščiai aprašomojo pobūdžio, vyrauja gamtos, didaktiniai motyvai, reiškiamas tėvynės ilgesys, laisvės troškimas. Parašė autobiografinę tremtinio išgyvenimų apybraižą „Išginimas ir sugrįžimas“ (išspausdinta tęstiniame leidinyje „Mūsų senovė“ 1937–1940.

 Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 8. Vilnius, 2005, p. 578; Jasevičius Anupras [žiūrėta 2018-12-20]. Prieiga per internetą: http://kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala/enciklopedija.php?nid=448.