Pradžia |  Apie biblioteką | Fondas

Fondas

Dokumentų fondas – 315 635 fiziniai vienetai.

Iš jų:

pagrindinėje bibliotekoje – 76 597,
miesto filialuose – 34 898,
kaimų filialuose – 204 140.

2019-01-01