Pradžia |  Apie biblioteką | Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

2017 m. I ketvirtis

Pareigybė Pareigybių skaičius Koeficientas Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Eur
Direktorė 1,00 7,1816 937,20
Direktorės pavaduotoja 1,00 6,6375 866,20
Skyrių vedėjai bibliot. 4,00 5,5766 727,75
Vyr. bibliot metodininkas 1,00 5,5766 727,75
Vyr. bibliotiotekininkė 4,00 5,3046 692,25
Vyr bibliografė 1,00 5,3046 692,25
Vyresn. bibliotekininkė 7,00 4,2709 557,35
Bibliotekininkė 2,25 4,0805 532,50
Vyresn. bibliotekininkė 3,75 4,6245 603,50
Vyriausioji bibliotekininkė 1,00 4,4341 578,65
Bibliotekininkė 1,75 4,6245 603,50
Bibliotekininkė 3,50 4,6517 607,05
Bibliotek proc.automat inzinierius 1,00 5,6310 734,85
Vyresn. bibliotekininkė 6,75 4,2165 550,25
Vyresn. bibliotekininkė 1,00 4,7333 617,70
Bibliotekininkė 1,00 4,7333 617,70
Bibliotekininkė 9,25 4,2165 550,25
Bibliotekininkė 1,75 4,4613 582,20
Vyr. buhalterė 1,00 4,4069 575,10
Ūkio sk. vedėjas 0,50 3,0740 200,58
Sekretorė – kasininkė 1,00 3,0700 400,64
Vairuotojas 0,25 3,0700 100,16
Kūrikas sezonui 0,25 2,9119 95,00
Valytojas 2,75 2,9119 380,00
Kiemsargis 0,5 2,9119 190,00
Iš viso: 58,25 x x