Pradžia |  Apie biblioteką | Periodinių leidinių prenumerata

Periodinių leidinių prenumerata

2017 METAMS

Viešoji biblioteka Didžioji Rinka 11

Kėdainių mugė

Tremtinys

Žvejys ir žuvis

Mano namai

Tarp knygų

Sodo spalvos

Literatūra ir menas

Burda moden

Mažylis

Keturi ratai

Lietuvos rytas

Iliustruotasis mokslas

Kauno diena

Veidas

Raktas

Ūkininko patarėjas

Šiuolaikinė+Natūralioji medicina (mieste)

Žurnalas apie gamtą

Žaliasis pasaulis

Rankdarbiai plius visažinis

Ji

Psichologija Tau

Pačios

Kelionės ir pramogos

Edita

Šeimininkė

Žmonės

Apskaitos ir audito…

Legendos

Laima

Gyv. Istorijos

Iliustruotoji istorija

Rinkos aikštė

Pasidarysiu pats

Mano ūkis

Lietuvos žinios

Respublika

Vakaro žinios

Miškai

Laimiukas

Penki

Su P.E.R.

Rubinaitis

Justė

Naminukas

Flintas

Panelė

Nykštukas

Žvaigždutė

Ar žinai kad

Bitutė

Smegenūzai

Vakaro žvaigždelė

Lututė

 

 

Liepų filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Šeimininkė

Žmonės

Flintas

4 ratai

Nacional Geograp

Iliustruotoji istorija

Rasos

Žvejys ir žuvis

Justė

Rankdarbiai plius visažinis

Panelė

Miškai

 

Jaunystės filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Moters savaitgalis

Šeimininkė

Mano namai

Veidas

Iliustruotoji istorija

Žmonės

Naminukas

Bitutė

Sodo spalvos

Miškai

 

Akademijos filialas

Rinkos aikštė

Lietuvos žinios

Žmonės

Naminukas

Panelė

 

Moters savaitė

Justė

Lututė

Žurnalas apie gamtą


Aristavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Daržas+sodas+namai

Edita

Naminukas

Šeimininkė

 

Ažytėnų filialas

Kaimo laikraštis

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Tapati

 

Šeimininkė

Moters savaitgalis

 

Ąžuolaičių filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Lututė

Smegenūzai

Naminukas

 

Beinaičių  filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Ji

 

Sodo spalvos

Šeimininkė

Moters savaitė

 

Dotnuvos filialas

Valstiečių laikraštis (šeštad.)

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žaliasis pasaulis

Žmonės

Naminukas

Flintas

Lututė

 

Sodo spalvos

Šeimininkė

Laimiukas

Žurnalas apie gamtą

 

 

Gudžiūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žaliasis pasaulis

Ji

Sodo spalvos

Justė

 

Naminukas

Lututė

Žurnalas apie gamtą

 

 

Josvainių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Flintas

Keturi ratai

Lututė

Sodo spalvos

Žmonės

Ji

Žurnalas apie gamtą

 

Kalnaberžės filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Sodo spalvos

Kaimo laikraštis

Mano namai

 

Keleriškių filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Lututė

Žmonės

 

Krakių filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Ji

Moters savaitgalio virtuvė

Lututė

 

Lietuvos bitininkas

Sodo kraitė

Žurnalas apie gamtą

Žaliasis pasaulis

 

Kunionių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Darbštuolė

 

Sodo spalvos

Iliustruotas mokslas

Rankdarbiai+visažinis

 

Labūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Sodo spalvos

Šeimininkė

Rankdarbiai plius visažinis

Naminukas

Žmonės

 

Lančiūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Moters savaitgalis

Ji

Sodo kraitė

Naminukas

Namie ir sode

SU P.E.R

 

Langakių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Namie ir sode

Flintas

 

Justė

Edita

Šeimininkė

 

Mantviliškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laimiukas

Moters savaitė

Smegenūzai

Namie ir sode

Žmonės

Gyven. istorijos

 

Miegėnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Edita

Panelė

Flintas

Auto bild Lietuva

Sodo spalvos

 

Nociūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žmonės

Ji

 

Justė

Šeimininkė

Moters savaitgalis

 

Okainių filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Panelė

Raktas

 

Justė

Penki

Edita

 

Paaluonio filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Edita

 

Ji

Žmonės

 

Pajieslio filialas

Rinkos aikštė

Lietuvos žinios

Žmonės

Ji

 

Naminukas

Justė

Šeimininkė

 

Pagirių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Močiutės žolelės

Laima

Edita

Žaliasis pasaulis

 

Pelėdnagių filialas

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas (šeštad.)

Žaliasis pasaulis

Prie kavos

Planetos paslaptys

Laimiukas

Žurnalas apie gamtą

Ar žinai kad?

Moters savaitė

Justė

Lututė

 

Pelutavos filialas

Kėdainių mugė

Lietuvos žinios

Žmonės

Moters savaitė

 

Justė

Namie ir sode

Naminukas

 

Pernaravos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žaliasis pasaulis

Sodo spalvos

Auto bild Lietuva

Psichologija Tau

 

Šeimininkė

Moteris

Lututė

Žurnalas apie gamtą

 

Plinkaigalio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Ji

Žvejys ir žuvis

 

Naminukas

Flintas

Šeimininkė

 

Sirutiškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Justė

Panelė

Sodo spalvos

Žmonės

Darbštuolė

 

Skaistgirio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Flintas

Ji

 

Sodo kraitė

Tapati

Medžiotojas – meškeriotojas

 

Surviliškio filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Ji

Lututė

Virtuvė nuo iki…

Pasidarysiu pats

Žurnalas apie gamtą

Žaliasis pasaulis

 

 Šlapaberžės filialas

Rinkos aikštė

Valstiečių laikraštis (šeštad)

Respublika

Vakaro žinios

Sodo spalvos

 

Naminukas

Lututė

 

 

Šėtos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žaliasis pasaulis

Sodo spalvos

Moters savaitgalis

Panelė

Lututė

Flintas

Ji

Naminukas

Žurnalas apie gamtą

 

Tiskūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

 

Su P.E.R

Flintas

Žaliasis pasaulis

 

 Truskavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Naminukas

Lutuė

Žaliasis pasaulis

Sodo spalvos

Pasidarysiu pats

Žurnalas apie gamtą

 

Vainikų filialas

Kėdainių mugė

Lietuvos žinios

Penki

Šeimininkė

Darbštuolė

Rankdarbiai plius visažinis

 

Vikaičių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Penki

Žmonės

 

Žvejys ir žuvis
ŠeimininkėSmegenūzai

Vilainių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Lututė

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Moters savaitgalis

Flintas

Žurnalas apie gamtą