Pradžia |  Apie biblioteką | Periodinių leidinių prenumerata

Periodinių leidinių prenumerata

2019 METAMS

Viešoji biblioteka Didžioji Rinka 11

Akistata

Beatos virtuvė

Burda moden

Buhalterija: apskaitos ir …

Būrėja

Darbštuolė

Kauno diena

Kėdainių mugė

Keturi ratai

Lietuvos aidas

Lietuvos rytas

Literatūra ir menas

Mano namai

Raktas

Savivaldybių žinios

Sodo spalvos ir mano sodyba

Šiuolaikinė+Natūralioji

Tarp knygų

Tavo vaikas

Tremtinys

Ūkininko patarėjas

Žvejys ir žuvis

XXI amžius

Savaitė (mieste)

Žaliasis pasaulis

Respublika

Laisvalaikis

Edita

Gyv. Istorijos

Iliustruotasis mokslas

Iliustruotoji istorija

Ji

Kelionės ir pramogos

Laimė

Legendos

Namie ir sode

Mano ūkis

Metai

Moteris

Moters savaitė

Moters savaitgalis

Nemunas

Paukščiai

Prie kavos (mieste) 2vnt.

Psichologija Tau

Rankdarbiai plius visažinis

Rasos

Rinkos aikštė  2vnt.

Šiaurės Atėnai

Valstiečių laikraštis

Žmonės 2 vnt.

National geography

Vakaro žinios

Ar žinai, kad

Bitutė

Flintas

Iliustruotoji istorija

Justė

Kinas

Kiškutis Mikutis+ knyga

Laimiukas

Mamos žurnalas

Mįslės ir faktai

Naminukas

NG Kids

Nykštukas

Panelė

Pasakėlės užduotėlės + knyga

Penki

Planetos paslaptys

Reitingai

Rubinaitis

Smegenūzai

Vakaro žvaigždelė su CD

Žvaigždutė

Lututė

Miškai

Liepų filialas

Kėdainių mugė

Lietuvos rytas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

4 ratai

Flintas

Iliustruotoji istorija

Žmonės

Namie ir sode

Planetos paslaptys

Miškai

Justė

Rankdarbiai plius visažinis

Rasos

Žvejys ir žuvis

Šiuolaikinė + Natūralioji

Būrėja

Lututė

Jaunystės filialas 

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Moters savaitgalis

Iliustruotoji istorija

Ji

Namie ir sode

Gyven. istorijos

Flintas

Miškai

Žmonės

Naminukas

Bitutė

Sodo spalvos

Justė

Šiuolaikinė +Natūralioji

Akademijos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žmonės

Naminukas

Miškai

Lututė

Moters savaitgalis

Justė

Ji

Aristavos filialas  

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Daržas+ sodas+ namai

Edita

Pasakėlės užduotėlės + knyga

Naminukas

Moters savaitgalio virtuvė

Mano sodyba

Ažytėnų filialas

Kaimo laikraštis

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Moters savaitė

Mano sodyba

Miškai

Žvejys ir žuvis

Namie ir sode

Lututė

Ji

Ąžuolaičių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Smegenūzai

Flintas

Lututė

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Savaitė

Beinaičių  filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Ji

Mano sodyba

Lututė

Namie ir sode

Moters savaitė

Prie kavos

Dotnuvos filialas 

Valstiečių laikraštis

Rinkos aikštė

Savivaldybių žinios

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žmonės

Naminukas

Flintas

Iliustruotoji istorija

Lututė

Sodo spalvos

Laimiukas

Justė

Ji

Rankdarbiai plius visažinis

Gudžiūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Ji

Sodo spalvos

Justė

Naminukas

Lututė

Edita

Josvainių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Flintas

Keturi ratai

Lututė

Miškai

Sodo spalvos

Žmonės

Ji

Justė

Kalnaberžės filialas 

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Sodo spalvos

Planetos paslaptys

Legendos (kaime)

Keleriškių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Smegenūzai

Justė

Lututė

Žaliasis pasaulis

Žmonės

Ji

Krakių filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Ūkininko patarėjas

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Ji

Moters savaitgalio virtuvė

Lututė

Sodo kraitė

Penki

Kunionių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Flintas

Pasakėlės užduotėlės+ knyga

Moteris

Sodo spalvos

Iliustruotoji istorija

Žvejys ir žuvis

Labūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Namie ir sode

Ar žinai, kad

Moters savaitė

Sodo spalvos

Naminukas

Žmonės

Lančiūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Moters savaitgalis

Ji

Sodo kraitė

Lututė

Naminukas

Namie ir sode

Bitutė

Iliustruotoji istorija

Langakių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Namie ir sode

Flintas

Ji

Moters savaitė

Justė

Edita

Sodo spalvos

Mantviliškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Laimiukas

Moters savaitė

Smegenūzai

Lututė

Namie ir sode

Žmonės

Gyven. istorijos

Justė

Meironiškių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Moters savaitė

Naminukas

Žaliasis pasaulis

Ji

Prie kavos

Lututė

Miegėnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Edita

Justė

Naminukas

Lututė

Flintas

Ji

Sodo spalvos

Raktas

Nociūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žmonės

Ji

Rasos

Lututė

Namie ir sode

Moters savaitgalis

Prie kavos

Žaliasis pasaulis

Okainių filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Gyv.istorijos

Raktas

Auto bild lietuva

Justė

Penki

Edita

Paaluonio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Edita

Justė

Mano ūkis

Ji

Žmonės

Moteris

Pajieslio filialas

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Žaliasis pasaulis

Žmonės

Ji

Namie ir sode

Naminukas

Justė

Moters savaitė

Lututė

Pagirių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Laimė

Prie kavos

Edita

Psichologija tau

Miškai

Pelėdnagių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinos

Laisvalaikis

Moters savaitgalis

Smegenūzai

Naminukas

Ji

Lututė

Justė

Iliustruotoji istorija

Namie ir sode

Ar žinai, kad

Pelutavos filialas      

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Žmonės

Moters savaitė

Keturi ratai

Justė

Namie ir sode

Naminukas

Pernaravos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Auto bild Lietuva

Psichologija Tau

Laimė

Mano namai

Miškai

Lututė

Plinkaigalio filialas  

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Ji

Žvejys ir žuvis

Moters savaitė

Naminukas

Flintas

Lututė

Sirutiškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Justė

Ji

Pasakėlės užduotėlės + knyga

Lututė

Sodo spalvos

Žmonės

Darbštuolė

Žaliasis pasaulis

Skaistgirio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Flintas

Ji

Namie ir sode

Sodo kraitė

Justė

Žvejys ir žuvis

Surviliškio filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Ji

Lututė

Žaliasis pasaulis

Virtuvė nuo iki…

Edita

Prie kavos (kaime)

Šlapaberžės filialas

Rinkos aikštė

Valstiečių laikraštis

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Iliustruotoji istorija

Naminukas

Panelė

Šėtos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žaliasis pasaulis

Sodo spalvos

Moters savaitgalis

Justė

Auto bild Lietuva

Flintas

Ji

Naminukas

Lututė

Tiskūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Žmonės

Naminukas

Žaliasis pasaulis

Mano namai

Penki

Edita

Truskavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Naminukas

Flintas

Lututė

Sodo spalvos

Prie kavos

Vainikų filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Penki

Namie ir sode

4 ratai

Darbštuolė

Rankdarbiai plius visažinis

Vikaičių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Laisvalaikis

Penki

Žmonės

Žiniuonių patarimai

Lututė

Žvejys ir žuvis

Smegenūzai

Prie kavos

Daržas+ sodas+ namai

Vilainių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Laisvalaikis

Lututė

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Moters savaitgalis

Flintas