Pradžia |  Apie biblioteką | Periodinių leidinių prenumerata

Periodinių leidinių prenumerata

2018 METAMS

Viešoji biblioteka Didžioji Rinka 11

Kauno diena

Kėdainių mugė

Keturi ratai

Lietuvos rytas

Literatūra ir menas

Mažylis

Raktas (mieste)

Sodo spalvos

Šiuolaikinė+Natūralioji +

Prie kavos

Tarp knygų

Tremtinys

Ūkininko patarėjas

Žvejys ir žuvis

Burda

IQ

Mezgimas ir mada

Žiniuonių patarimai

Moters savaitė

Apskaitos , audito

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Edita

Gyv. Istorijos

Iliustruotoji istorija

Ji

Kelionės ir pramogos

Laima

Legendos

Mano ūkis

Pačios

Psichologija Tau

Rankdarbiai plius visažinis

Rinkos aikštė

Žmonės

Būrėja (miestas)

Valstiečių laikr. (šešt,)

Pasidarysiu pats

Namie ir sode

Darbštuolė

Rasos

Moters savaitgalis

Laisvalaikis

Žaliasis pasaulis

Miškai

Ar žinai kad

Bitutė

Flintas

Justė

Laimiukas

Naminukas

Nykštukas

Penki

Rubinaitis

Smegenūzai

Vakaro žvaigždelė su CD

Žvaigždutė

SuP.E.R

NG Kids

Lututė

Liepų filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Namie ir sode

Žmonės

Flintas

4 ratai

Šiuolaikinė+Natūralioji+

Planetos paslaptys

Laisvalaikis

Rasos

Žvejys ir žuvis

Justė

Rankdarbiai plius visažinis

Būrėja

Iliustruotoji istorija

Lututė

Miškai

Jaunystės filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Moters savaitgalis

Ji

Justė

Namie ir sode

Iliustruota istorija

Flintas

Laisvalaikis

Žmonės

Naminukas

Bitutė

Sodo spalvos

Šiuolaikinė+ Natūralioji+

Gyv. istorijos

Miškai

Akademijos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

 

Žmonės

Naminukas

Miškai

Lututė

Moters savaitgalis

Justė

Ji

Laisvalaikis

Aristavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Daržas+sodas+namai

Edita

Moters savaitgalio virtuvė

Laisvalaikis

Naminukas

Mano sodyba

Medžiotojas- meškeriotojas

Ažytėnų filialas

Kaimo laikraštis

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Moters savaitė

Mano sodyba

Tapati

Žvejys ir žuvis

Namie ir sode

Lututė

Laisvalaikis

Miškai

Ąžuolaičių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Smegenūzai

Flintas

Laisvalaikis

 

Naminukas

Savaitė

Lututė

Žaliasis pasaulis

Beinaičių  filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Ji

Mano sodyba

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Prie kavos

Moters savaitė

Lututė

Žaliasis pasaulis

Dotnuvos filialas

Valstiečių laikraštis (šeštad.)

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Žmonės

Naminukas

Flintas

Justė

Iliustruotoji istorija

Lututė

Sodo spalvos

Ji

Laimiukas

Rankdarbiai plius visažinis

Laisvalaikis

 

Gudžiūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Ji

Sodo spalvos

Justė

Laisvalaikis

Naminukas

Lututė

Medžiotojas meškeriotojas

Josvainių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Flintas

Keturi ratai

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Žmonės

Ji

Justė

Lututė

Kalnaberžės filialas

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Planetos paslaptys

Pasidarysiu pats

Keleriškių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Smegenūzai

Justė

Laisvalaikis

Lututė

Žmonės

Ji

Žaliasis pasaulis

Krakių filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Ūkininko patarėjas

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Ji

Moters savaitgalio virtuvė

Laisvalaikis

 

Lietuvos bitininkas

Sodo kraitė

Lututė

 

Kunionių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Darbštuolė

4 ratai

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Rankdarbiai plius visažinis

Iliustruotoji istorija

Labūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Sodo spalvos

Naminukas

Auto bild Lietuva

Laisvalaikis

Rankdarbiai plius visažinis

Legendos

Žmonės

Lančiūnavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Moters savaitgalis

Ji

Sodo kraitė

Laisvalaikis

Lututė

Naminukas

Namie ir sode

Bitutė

Iliustruotoji istorija

Langakių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Namie ir sode

Flintas

Ji

Medžiotojas ir meškeriotojas

Justė

Edita

Pasidarysiu pats

Laisvalaikis

Mantviliškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Laimiukas

Moters savaitė

Smegenūzai

Laisvalaikis

Namie ir sode

Žmonės

Gyven. Istorijos

Justė

Lututė

Meironiškių filalas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Moters savaitė

Naminukas

Laisvalaikis

Ji

Pasidarysiu pats

Lututė

Žaliasis pasaulis

Miegėnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Edita

Justė

Naminukas

Laisvalaikis

Lututė

Flintas

Ji

Sodo spalvos

Raktas

Nociūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Žmonės

Ji

Rasos

Laisvalaikis

Justė

Prie kavos

Moters savaitgalis

Lututė

Žaliasis pasaulis

Okainių filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Gyv. istorijos

Raktas

Auto bild Lietuva

Laisvalaikis

Justė

Penki

Edita

Paaluonio filialas

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Justė

Edita

Žvejys ir žuvis

Laisvalaikis

Ji

Žmonės

Pajieslio filialas

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Savivaldybių žinios

Žmonės

Ji

Namie ir sode

Lututė

Žaliasis pasaulis

Naminukas

Justė

Moters savaitė

Statyk

Pagirių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Laima

Laisvalaikis

Edita

Psichologija Tau

Pasidarysiu pats

Miškai

Pelėdnagių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Iliustruotoji istorija

NG Kids

Laisvalaikis

Žvejys ir žuvis

Moters savaitė

4 ratai

Lututė

Pelutavos filialas

Kėdainių mugė

Kaimo laikraštis

Savivaldybių žinios

Žmonės

Moters savaitė

4 ratai

Justė

Namie ir sode

Naminukas

Pernaravos filialas

Rinkos aikštė

Kaimo laikraštis

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Sodo spalvos

Auto bild Lietuva

Laisvalaikis

Lututė

Laima

Psichologija Tau

Rankdarbiai plius

Plinkaigalio filialas  

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Ji

Žvejys ir žuvis

Lututė

Laisvalaikis

Naminukas

Flintas

Moters savaitė

 

Sirutiškio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinos

Savivaldybių žinios

Justė

Ji

Pasidarysiu pats

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Žmonės

Darbštuolė

Lututė

Žaliasis pasaulis

Skaistgirio filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Flintas

Ji

Namie ir sode

Laisvalaikis

Sodo kraitė

Tapati

Medžiotojas – meškeriotojas

Surviliškio filialas

Kaimo laikraštis

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Ji

Laisvalaikis

Lututė

Virtuvė nuo iki…

Edita

Pasidarysiu pats

Žaliasis pasaulis

Šlapaberžės filialas

Rinkos aikštė

Valstiečių laikraštis (šeštad.)

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Sodo spalvos

Sveika šeima

Laisvalaikis

Naminukas

Bitutė

 

Šėtos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Sodo spalvos

Moters savaitgalis

Justė

Auto bild Lietuva

Lututė

Flintas

Ji

Naminukas

Laisvalaikis

Žaliasis pasaulis

Tiskūnų filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Žmonės

Naminukas

Laisvalaikis

Žaliasis pasaulis

Mano sodyba

Penki

A-ZET

Truskavos filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Naminukas

Flintas

Laisvalaikis

Sodo spalvos

Pasidarysiu pats

Lututė

Vainikų filialas

Kėdainių mugė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Penki

Namie ir sode

Medžiotojas ir meškeriotojas

Darbštuolė

Rankdarbiai plius visažinis

Laisvalaikis

Vikaičių filialas

Rinkos aikštė

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Penki

Žmonės

Žiniuonių patarimai

Laisvalaikis

Lututė

Žvejys ir žuvis
Prie kavosSmegenūzaiDaržas + sodas +namai

Vilainių filialas

Kėdainių mugė

Rinkos aikštė

Lietuvos rytas

Respublika

Vakaro žinios

Savivaldybių žinios

Žmonės

Iliustruotoji istorija

Laisvalaikis

Lututė

 

Naminukas

Moters savaitgalis

Flintas

Žaliasis pasaulis