Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Bibliografijos ir informacijos skyrius

Bibliografijos ir informacijos skyrius

Paslaugos ir veikla

  • teikia informacines paslaugas, konsultacijas vartotojams;
  • kaupia, saugo Kėdainių krašte išleistus dokumentus, dokumentus apie Kėdainių kraštą, jos įstaigas, žmones, atskleidžia jų turinį, organizuoja fondą;
  • ruošia visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones duomenų bazę
  • ir užtikrina jos prieinamumą visiems interneto vartotojams;
  • teikia informaciją Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui;
  • ruošia Kėdainių krašto įžymiųjų datų kalendorių;
  • rengia kraštotyros darbus;
  • rengia kraštotyros parodas, organizuoja renginius.