Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Bibliografijos ir informacijos skyrius

Bibliografijos ir informacijos skyrius

Paslaugos ir veikla

  • teikia informacines paslaugas, konsultacijas vartotojams;
  • kaupia, saugo Kėdainių krašte išleistus dokumentus, dokumentus apie Kėdainių kraštą, jos įstaigas, žmones, atskleidžia jų turinį, organizuoja fondą;
  • ruošia visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones duomenų bazę
  • ir užtikrina jos prieinamumą visiems interneto vartotojams;
  • teikia informaciją Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui;
  • ruošia Kėdainių krašto įžymiųjų datų kalendorių;
  • rengia kraštotyros darbus;
  • rengia kraštotyros parodas, organizuoja renginius.

 

Kraštotyra

Kraštotyros darbas – viena svarbiausių Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos veiklos sričių, kurios pagrindas – informacijos, dokumentų apie Kėdainių kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas visuomenei.

Kraštotyros fondas – atskira bibliotekos fondo dalis, saugoma Bibliografijos ir informacijos skyriuje.

Kraštotyros dokumentų fonde kaupiami, sisteminami ir saugomi dokumentai apie Kėdainių krašto istoriją, švietimą, kultūrą, pramonę, žemės ūkį, kraštiečių knygos, kartografiniai bei smulkiosios poligrafijos leidiniai, vaizdo ir garso įrašai. Kraštotyros fondas taip pat pildomas naujai ruošiamais bei tęstiniais kraštotyros darbais: teminiais, personalijoms skirtais aplankais.

Rajono laikraščiai saugomi nuo 1945 metų („Tarybinis kelias” nuo 1945 m. iki 1989 m., „Kėdainių garsas” nuo 1989 m. iki 2013 m., „Rinkos aikštė” nuo 1995 m. iki dabar, „Kėdainių mugė” nuo 1991 m. iki dabar).

Iki 2002 m. straipsnių bibliografiniai įrašai apie Kėdainių kraštą saugomi  Bibliografijos ir informacijos skyriaus kraštotyros kartotekoje, kurioje sukaupta apie 61200 tūkst. bibliografinių įrašų.

Nuo 2001 metų biblioteka yra įsijungusi į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemį ir kiekvieną savaitę eksportuoja analizinius bibliografinius įrašus iš  rajono laikraščių į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB).

Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami rajono, regioninių, respublikinių periodinių leidinių straipsnių bei kraštotyros knygų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai, o nuo 2001 metų – ir aktualiausi visateksčiai straipsniai bei kraštotyros knygų turiniai. Iš viso elektroniniame kataloge  yra 52 508 automatizuotai parengti kraštotyros analiziniai bibliografiniai įrašai.

Biblioteka ne tik kaupia informaciją, bet ir užtikrina jos prieinamumą, ją viešina: rengia parodas, leidžia kraštotyros leidinius, organizuoja renginius (susitikimus su kraštiečiais, knygų pristatymus), rūpinasi kraštotyrinės informacijos sklaida virtualioje erdvėje.

Kurkime mūsų krašto istoriją kartu!

Jeigu Jūs turite leidinių, nuotraukų, rankraščių, atvirukų  apie Kėdainius, Kėdainių kraštą, jo žmones – pasidalinkite šiais dokumentais su viešąja biblioteka – padovanokite juos mums arba suteikite galimybę šią medžiagą nukopijuoti.