Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Tvarko, aktualizuoja universalų dokumentų fondą, formuoja laikantis kokybės, pilnumo, aktualumo principu viešosios bibliotekos  skyriuose, 2 miesto filialuose, 37 kaimų  filialuose, vadovaujantis „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatais“, „Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) nuostatais, IFLA (Tarptautinis bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos) rekomendacijose pateiktomis formomis.