Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Knygų fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Knygų fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius

Formuoja universalų, vieningą knygų ir kitų dokumentų fondą, atitinkantį Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vartotojų poreikius.
Užsako, apskaito, apipavidalina gautus dokumentus, atskleidžia jų turinį.
Duomenis apie dokumentus pateikia Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos duomenų bazėje, administruoja ją.
Organizuoja, prižiūri Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos fondų išdėstymą padaliniuose, reikiamą jų apskaitą, apipavidalinimą, apsaugą, pateikimą vartotojams.
Rūpinasi reikiamu Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos fondų atnaujinimu, papildymu, nurašymu.