Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Skaitytojų skyrius

Skaitytojų skyrius

Skyrius teikia VB vartotojams informacines, ugdymo, kultūrines, skaitymo, komunikacines ir kitokias paslaugas, rūpinasi jų kokybe, plėtra, tam reikalingomis priemonėmis, ištekliais ir užtikrina nenutrūkstamą skyriaus veiklą. Organizuoja universalų spaudinių ir kitokių dokumentų     (garsinių, regimųjų, vaizdinių, elektroninių ir kitokių) fondą, tenkinantį ir ugdantį įvairius VB vartotojų poreikius. Rūpinasi fondo kokybe, reikiamu organizavimu, dokumentų pateikimu ir pristatymu vartotojams. Įvairiomis formomis (renginiai, facebook socialinis tinklas) populiarina biblioteką, jos paslaugas.

Abonementas

 • išduoda dokumentus į namus, pratęsia jų skolinimo laiką.
 • pristato dokumentus į namus neįgaliesiems bei senyvo amžiaus skaitytojams (jiems pageidaujant).
 • rezervuoja pageidaujamas knygas.
 • konsultuoja ir padeda skaitytojams naudotis informacijos paieškos priemonėmis: Libis katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, kitomis duomenų bazėmis.
 • kaupia grožinę ir mokslinę literatūrą, natas, garsines knygas, kitus dokumentus.
 • rengia naujienų ir temines spaudinių parodas.

Skaitytojų patogumui skyriuje veikia savitarnos Dokumentų išdavimo / grąžinimo įrenginys bei Knygų grąžinimo dėžė lauke,  prie bibliotekos.

Periodikos skaitykla

 • registruoja ir perregistruoja vartotojus.
 • parduoda Skaitytojo pažymėjimą.
 • teikia dokumentų kopijavimo paslaugą.
 • suteikia vartotojams galimybę skaitykloje naudotis periodiniais leidiniais.
 • skolina senesnius žurnalų numerius į namus.
 • teikia TBA (tarpbibliotekinis abonementas) paslaugą.