Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Skaitytojų skyrius

Skaitytojų skyrius

Skaitytojų skyriuje teikiamos paslaugos suaugusiems bibliotekos vartotojams:

 • skolinami įvairūs dokumentai (knygos, laikraščiai, žurnalai) skaityti vietoje ir kitur,
 • išduodami vartotojų pažymėjimai,
 • priimami atsiskaitymai už mokamas paslaugas,
 • skolinami spaudiniai iš kitų bibliotekų (TBA),
 • atsakoma į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu (8 347) 53 681,
 • rengiamos naujienų ir literatūrinės spaudinių parodos,
 • organizuojami susitikimai su rašytojais, poetais, rengiami naujų knygų pristatymai,
 • teikiamos mokamos paslaugos.

 

Periodikos skaitykla

Periodikos skaitykloje galima:

 • paskaityti prenumeruojamus einamųjų metų laikraščius ir žurnalus,
 • paimti skaityti 3 – 5 metų laikotarpio žurnalus, saugomus bibliotekoje,
 • pavartyti visus Kėdainių rajone išleistų laikraščių komplektus,
 • pasidaryti spalvotas ar juodai baltas kopijas,
 • užsiregistruoti bibliotekos vartotoju.

 

Periodinių leidinių prenumerata