Pradžia |  Apie biblioteką | Veiklos sritys

Veiklos sritys

BIBLIOTEKOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

16. Bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas; kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra; galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams, asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.
17. Bibliotekos veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
17.1. bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);
17.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09);
17.3. kita informacinių paslaugų veikla (63.9);
17.4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
17.5. kino filmų rodymas (59.14);
17.6. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
17.7. kitas mokymas (85.5);
17.8. kultūrinis švietimas (85.52);
17.9. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);
17.10. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
17.11. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
17.12. leidybinė veikla (58.11);
17.13. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);
17.14. įrišimas ir susijusios paslaugos (18.14);
17.15. fotografavimo veikla (74.2);
17.16. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (90);
17.17. bendrosios viešosios paslaugos (75.1);
17.18. profesinių narystės organizacijų veikla (94.12).