Asmenų knygų rinkiniai

Asmenų knygų rinkiniai

Bibliografijos ir informacijos skyriaus Kraštotyros sektoriuje saugomos iškilių kėdainiečių asmeninių bibliotekų kolekcijos.

JONO JUCEVIČIAUS asmeninė biblioteka

Jonas Jucevičius (g. 1930 06 18) – dailėtyrininkas, kraštotyrininkas, Kėdainių kultūros premijos laureatas. Bibliotekai padovanotą kolekciją sudaro kraštotyros, istorijos, meno, kultūros, literatūros mokslo, grožinės literatūros ir kitos knygos. Bibliotekoje taip pat saugomi jo rankraščiai. Jono Jucevičiaus viešajai bibliotekai padovanotą asmeninę biblioteką sudaro per 100 spaudinių.

JANINOS MONKUTĖS-MARKS asmeninė biblioteka

Janina Monkutė-Marks (1923 09 21–2010 11 13) – tapytoja, grafikė, tekstilininkė, JAV visuomenės veikėja, Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos Kėdainiuose įkūrėja, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė, Kėdainių krašto Garbės pilietė. Bibliotekai padovanotos asmeninės kolekcijos didžiąją dalį sudaro lietuvių išeivijos autorių prozos ir poezijos kūriniai, knygos istorijos, literatūros mokslo tema. Janinos Monkutės-Marks asmeninėje bibliotekoje yra 90 egz.