Pradžia |  Bibliotekos el. katalogas | Garsinės knygos

Garsinės knygos

2018-04-17

Garsinės knygos, įrašytos MP3 formate, klausomos kompiuteriu

1. Akunin B.Šnipų romanas, 2014
2. Arutunyan N. Putino paslaptis, 2016
3. Atkinson K. Gyvenimas po gyvenimo, 2015
4. Atxaga B. Obabakoak, 2016
5. Barauskienė E. Karūna žalčių karaliui, 2014
6. Beckett S. Kapo šauksmas, 2014
7. Bleizgys G. Karmelio kalno papėdėje, 2018
8. Clark M. Girdėta melodija, 2016
9. Clark M. P. Prieš ištariant sudie, 2015
10. Coelho P. Svetimautoja, 2015
11. Daknys V. Kelyje terra Australija, 2016
12. Drakšas R. Smolensko pulkai, 2017
13. Duras M. Moderato cantabile, 2017
14. Ever L. Objektyve meilė, 2016
15. Flanaganas R. Siauras kelias, 2017
16. Flanaganas R. Siauras kelias,2017
17. Frediksson M. Ana, Hana ir Johana, 2015
18. Galdikas B. M. Rojaus atspindžiai
19. Grėbliūnas R. J. Akmuo su pėda, 2016
20. Gregory P. Čigonės kerai, 2011
21. Han K. Vegetarė, 2017
22. Heaberlin J. Juodaakės Suzanos, 2017
23. Hesse H. Sidharta, 2016
24. Jazgevičiūtė G. Netikėta pažintis, 2017
25. Jurga, 2009
26. Kibelka R. Vilko vaikai, 2015
27. Lach O. Karaliaučio žlugimas, 2015
28. Likimo upė. D. 1, 2004
29. Likimo upė. D. 2, 2004
30. Maldeikienė A. Melo ekonomika, 2013
31. Marlas J. Įsimylėjimai, 2017
32. Morand P. Canel portretas, 2015
33. Nanetti A. Mano senelis buvo vyšnia, 2016
34. Neil G. Pagaliau pienas, 2016
35. Papievis V. Eiti, 2011
36. Pasternak B. Daktaras Živaga, 2015
37. Peetz M. Antradienio moterys, 2015
38. Peleckienė S. Sugriautų namų vaikai, 2012
39. Picoult J. Kai Tu išeini, 2016
40. Pomerantsev P. Niekas nėra tiesa ir viskas yra įmanoma: nuotykiai naujojoje Rusijoje, 2016
41. Rodrigues D. Kabulo grožio mokykla, 2016
42. Sasson J. Iš meilės sūnui, 2016
43. Seidl A. Čia nėra didvyrių, 2016
44. Senkevičius H. Dykumose ir giriose, 2010
45. Solonin M. S. Mazgoimenije, 2013
46. Staliliūnaitė R. Nejaugi tai buvo, 2017
47. Sussman P. Paskutinė šventyklos paslaptis, 2007
48. Šabasevičienė D. Smėlio pilys, 2017
49. Tapinas A. Vilko valanda, 2013
50. Tepperwein K.Didžioji antistreso knyga, 2014
51. Valentin Th. Paklydėliai, 2010
52. Viliūnė G. Imperatoriaus meilužė, 2017
53. Virlaid A. Kapai be kryžių, 2015
54. Welsh I. Traukinių žymėjimas, 2016