01 10 73 metai, kai gimė /1948 01 10/ Krakėse (Kėdainių r.) Biruta Liucija Rezgytė-Bartaševičienė, agronomijos mokslų daktarė.

1971 baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą ir įgijo inžinierės technologės kvalifikaciją. 1983 Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo mokslin agronomo laipsnį. 1984 Leningrado žemės ūkio institute apginė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją, 1993 Lietuvos mokslo taryboje nostrifikuotas mokslo laipsnis – daktarė, Agrariniai mokslai. Stažuotės: 2006 04-05 LŽŪU Mokymo kursai “Mokomosios informacijos vizualizacija žemės ūkio moksluose”, 2013 04-05 LŽŪU Mokymo kursai “Kompiuterinio raštingumo tobulinimas”, 2013 05-06 LŽŪU Nuotolinio mokymo kursai. 1975-1991 LŽŪU, Chemijos, Augalų apsaugos, Pašarų gamybos katedros mokslinė bendradarbė, aspirantė, asistentė. Dėstomi dalykai: cheminė augalų apsauga, bendroji chemija. Mokslinių darbų kryptys: rapsų kenkėjai ir kova su jais, ilgai veikiančių kompleksinių trąšų tyrimai. 1991-2013 LŽŪU Chemijos katedros docentė. Dėstomi dalykai: bendroji chemija, augalų ir dirvožemio cheminė analizė, neorganinė chemija, fizikinė cheminė analizė, augalų ir aplinkos chemija. Mokslinių darbų kryptys: aplinkosauga ir vandens kokybės tyrimai

Reikšmingiausios mokslinės publikacijos: „Derliaus nuėmimo laiko įtaka bulvinių saulėgrąžų (Helianthus tuberosus L.) gumbų kokybei“ (drauge su Paulina Aleknevičiene, Elvyra Jariene, Ingrida; 2009); „The Influence on the Yield and Quality of Ecologically Cultivated Various Kinds of Carrot“ (drauge su  Juozu Pekarsku; 2009); „Ekologiškai augintų morkų veislių derlingumas ir biocheminė sudėtis“ (drauge su  Juozu Pekarsku; 2009; „Ekologiškai augintų burokėlių veislių derlingumas ir biocheminė sudėtis“ (drauge su  Juozu Pekarsku; 2010;  „Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių ūglių derliaus ir maistinės kokybės įvertinimas“ (drauge su Liudmila Kmitiene, Audrone Žebrauskiene, Justina Šiuipiene; 2010).

Reikšmingiausios studijų metodinės publikacijos: „Bendroji chemija ir cheminė analizė. Mokomoji knyga. (drauge su D. Brazauskiene, V. Gražulevičiene, P. Januliu ir kt.; 2008); „Taikomoji chemija. Metodiniai patarimai praktiniams darbams (2008); „Chemija ir cheminė analizė. Mokomoji knyga“ (parengė drauge su B. Bartaševičiene, D. Brazauskiene, V. Gražulevičiene, P. Januliu ir kt,; 2009); „Neorganinių junginių reakcijos. Papildoma mokomoji medžiaga“ (drauge su Valdu Paulausku; 2010); „Bendroji chemija. Laboratorinių darbų aprašas (sud. V. Paulauskas, parengė: B. Bartaševičienė; E. Zaleckas ir kt.; 2010)

2006-2007 dalyvavo įgyvendinant projektą „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“ Nr. esf/2004/2.5.0-03-396/bpd-167/25/2006. Chemikų draugijos ir Ekologinės žemdirbystės „Gaja“ draugijos narė, Fundamentinių mokslų instituto Tarybos sekretorė.

Šaltinis: [žiūrėta 2017-05-10]. Prieiga per internetą: <http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/03/bartaseviciene_cv_lt.pdf>; http://www.kmaik.lt/images/stories/Teses_aktai/vieklos_ataskaita_2012/2010_kmaik_veiklos_ataskaita.pdf