01 14 99 metai, kai gimė /1922 01 14/ Kutiškių k. (Dotnuvos vls. Kėdainių apskr..) Bronius Karbočius-Bitė, atsargos leitenantas, paskutinis Vyčio apygardos vadas, Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities štabo narys

Žuvo 1953 01 26  Šilagalio k. (Panevėžio r.). 1944 m. vengdamas mobilizacijos įsidarbino Kėdainių kelių valdyboje ir Josvainiuose statė tiltą per Šušvę. Buvo suimtas, tačiau iš Josvainių areštinės pabėgo ir partizanauti išėjo toliau nuo gimtųjų vietų. Būdamas veiklus tarp draugų turėjo autoritetą, greit suorganizavo partizanų būrį Surviliškio apylinkėse. Jau 1946 m. B. Karbočiaus-Bitės būrys (apie 12 žmonių) priklausė Danieliaus Vaitelio-Briedžio vadovaujamai Vyčio apygardai ir veikė Kėdainių bei Surviliškio valsčių teritorijose. 1947-ųjų pradžioje užpuolė Kėdainių areštinę ir išlaisvino kalinius. Kėdainių apskrityje partizanaudamas vadinosi Bite, vėliau Skrajūnu, Neptūnu, o kai 1951 m. rugsėjo mėn. buvo paskirtas Vyčio apygardos vadu, dokumentus pasirašinėjo Algimanto slapyvardžiu. 1952 m. jis buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos nariu.

Įvertinimas: 1998 m. gruodžio 22 d. pripažintas Kario savanorio statusas, 1999 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties), 1999 m. gegužės 19 d. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (po mirties).

1995 m. B. Karbočiaus-Bitės žūties vietoje pastatytas paminklas.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 9, Vilnius, 2006, p.  406.; http://genocid.lt/datos/karboc.htm