05 01 97 metai, kai gimė /1923 05 01/ Gelnuose (Kėdainių r.) Bronius Vyšniauskas, skulptorius.

Mirė 2015 06 27 Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

1947 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1948-1994 dėstė Lietuvos dailės institute, 1978 suteiktas profesoriaus laipsnis. Nuo 1947 aktyviai dalyvavo parodose, 1951 tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu.

Kūryba: Monumentalios skulptūros ir paminklai: „Pramonė ir statyba“ (Vilnius, 1952), Černiachovskio tilto (su Napoleonu Petruliu, Vilnius, 1952), „Keturi komunarai“ (su Napoleonu Petruliu, Kaunas, 1973; dabar Grūto parke), Kryžkalnio monumentas ir reljefai (1972; dabar Grūto parke). Dekoratyvinės skulptūros parkams, skverams: „Motinystė“ (Druskininkai, 1959), „Ratnyčėlė“ (Druskininkai, 1959), „Pramonė“ (Panevėžys, 1975), „Mergaitė“ (Mažvydo skulptūrų parkas, 1986). Paminkliniai biustai: Aleksandras Puškinas (Vilnius, 1955), Kazimieras Būga (Dusetos, 1986). Antkapiniai paminklai: Vincas Kapsukas, Pranas Eidukevičius, Feliksas Baltušis-Žemaitis (visi Maskvos Novodevičės kapinėse, 1959), Povilas Višinskis (Rasų kapinės, 1971). Kamerinės skulptūros-portretai: „Moters portretas“ (1957), Julius Janonis (1962), Kristijonas Donelaitis (1965). Figūrinės kompozicijos: „Poilsio minutė“ (1957), „Motina su vaiku“ (1965), „Eglė“ (1979).

Įvertinimas: LSSR nusipelniusiu meno veikėjo vardas (1963), LSSR valstybinė premija (1973), tapo LSSR liaudies dailininku

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 25, Vilnius, 2014, p. 300-301; Netekome garsaus skulptūrų kūrėjo Broniaus Vyšniausko [žiūrėta 2017-12-13]. Prieiga per internetą: <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/in-memoriam/netekome-garsaus-skulpturu-kurejo-broniaus-vysniausko-1369637/>