12 01 59 metai, kai gimė /1961 12 01/ Pavarių k.(Anykščių r.) Dalia Keršanskaitė-Lopez Madrona, kultūros organizatorė, muziejininkė, meno vadybininkė, dailininkė, knygrišė, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė..

d-kersanskaiteKultūros organizatorė, muziejininkė, meno vadybininkė, dailininkė, knygrišė, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė.

1970-1980 m. mokėsi Kėdainių 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Mokykloje aktyviai dalyvavo meno saviveikloje, buvo Lietuvos televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatė (su R. Čerenkovu, 1978 ir 1980 m.).1980-1983 m. mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, kur baigė režisūros kursą. 1983-1988 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose Liaudies teatro režisūros katedroje, įgijo teatro režisierės išsilavinimą. 1983–1984 m. mokėsi groti klasikine gitara pas prof. Jurgį Rimkevičių.1985-1987 m. dirbo Kėdainių 6-osios vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja, 1988-1991 m. buvo Kėdainių Kultūros skyriaus liaudies teatro režisierė, folklorinio kolektyvo vadovė.1991-1997 m. dirbo Kėdainių krašto muziejaus Rotušės dailės galerijos vedėja. Ji buvo tarptautinių ir respublikinių parodų, skulptorių simpoziumų ir tapytojų plenerų organizatorė, klasikinės ir džiazo muzikos bei literatūros vakarų rengėja. Kėdainių rotušės dailės galerijoje ji surengė kelis šimtus meno parodų, organizavo I tarptautinį plytų meno simpoziumą skulptoriams Rokuose (Kauno r.) ir Kėdainiuose (1996–1997), buvo įvairių konferencijų užsienyje dalyvė. Ji organizavo tarptautinį seminarą bibliotekininkams Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje, buvo seminaro bei stažuotės Lietuvos galerininkams organizatorė Suomijoje, prof. Petro Repšio ir Audriaus Puipos personalinių parodų kuratorė Suomijoje, įvairių lietuvos menininkų dailės parodų kuratorė Šiaurės šalyse. Ji buvo Lietuvos II kultūros kongreso rengimo komiteto narė (1996 m.) ir Nacionalinės UNESCO komisijos Kultūros komiteto narė (1996 m.), Lietuvos meno galerininkų asociacijos valdybos, Kėdainių senamiesčio Senato valdybos narė. Dramos teatrų kolektyvų respublikiniame konkurse D. Bečelienės režisuotas Kėdianių liaudies teatro spektaklis laimėjo I vietą (1989 m.) ir prizą – kelionę į Mongoliją. Ji buvo I tarptautinio grafikos simpoziumo Bastade (Švedija) dalyvė (1992 m.). 1994-1995 m. neakivaizdžiai studijavo meno vadybą Europos šalyse: Austrijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Graikijoje, apsigynė darbą Švedijoje ir gavo Europos meno vadybos diplomą („European Diplomain Cultural Project Management“). Parengtas projektas „Kėdainių ir Švedijos kultūrinis bendradarbiavimas“ laimėjo Europos tarybos konkursą Strasbūre (Prancūzija, 1993–1994 m.), projektas „Kėdainiai kultūrų kryžkelėje“ laimėjo konkursą Briuselyje (Belgija, 1994 m.). Minint Kėdainių ir Švedijos 1655 m. sutarties 340-ąsias metines, Kėdainių Rotušės skulptūrų kiemelyje jos iniciatyva buvo pastatyta švedų skulptorės Ullos Viotti skulptūra (1995 m.). Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė (1993 m.), gavo Lietuvos kultūros ministerijos stipendiją (1996 m.). 1998 m. išvyko gyventi ir dirbti į Švediją, įsikūrė Hiogano mieste, kur gyvena iki šiol. 1998–2000 m. baigė švedų kalbos studijas Helsingborge ir išlaikė nacionalinį egzaminą. 2001-2002 m. dirbo pameistre ir studijavo Helsingborgo miesto grafikos muziejaus eksperimentinėje knygrišybos mokykloje pas danų mokytoją Henningą Madseną. Nuo 2002 m. iki šiol D. Lopez Madrona dirba Kullens meno asociacijoje – galerijoje „Krapperups konsthall“ Hiogane.

Nuo 2004 m. kasmet ji organizuoja turistines keliones į Vilnių švedų menininkams, žurnalistams bei kultūros darbuotojams. 2005 m. kuravo lietuvių dailės parodą galerijoje „Krapperups konsthall“, parodoje dalyvavo 60 dailininkų iš Vilniaus ir Kėdainių. 2003 m. ji lankė privačias pamokas Landskronos citadelėje pas vokietį knygrišį Berndą Spanovskį (BerndSpanowsky). 2006-2010 m. neakivaizdžiai studijavo vienoje žymiausių Europoje knygos meno mokyklų „Centro delbellibro“ Asconoje (Šveicarija) prof. Edwino Heimo klasėje meninę knygrišybą, knygų dizainą ir restauraciją. 2007 ir 2010–2012 m. lankė meninės knygrišybos ir restauracijos studijas „Hiobnerbokform“ pas knygrišį meistrą Perą Andersą Hiobnerį. 2011 m. dalyvavo daniškojo milimetrinio knygų įrišimo būdo kursuose, kuriuos surengė Kopenhagos (Danija) karališkoji biblioteka ir mokytoja Marianne Lund-Petersen. 2008-2009 m. Šiaulių universitete vedė teorinius ir praktinius kursus „Prancūziška knygų įrišimo technologija“ bei „Europinės tendencijos meninėje knygrišystėje“ studentams ir dėstytojams Odos technologijų katedroje. Nuo 2011 m. yra Švedijos knygrišių asociacijos „Sveriges Bokbindare gesallskapet“ narė, 2012 m. gavo meninės knygrišybos diplomą su sidabro medaliu. („Gesallbrevet i handbokbinderi med silver medalj“). 2012 m. dirbo kaligrafijos kursų vadove Halmstado miesto suaugusiųjų švietimo mokykloje. D. Lopez Madrona yra lietuviško laikraščio „Skonietis“, leidžiamo Pietų Švedijoje, kultūros redakcijos narė (nuo 2010 m.), Švedų kultūros ir meno asociacijos „Hionsnatet“ programinės grupės valdybos narė (nuo 2006 m.), kelių dailės ir meno asociacijų narė (Kullens konsfiorening, IKIS-IASE konstnarsfiorening, veriges Bokbindare Gesallskapet). 2005-2008 m. buvo IKIS – tarptautinės Švedijoje gyvenančių emigrantų dailininkų asociacijos (dabar – IASE, International Artists Society Europe) valdybos narė, nuo 2013 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė, šios sąjungos Taikomosios dailės skyriaus narė.

Lopez Madrona kuria knygos objektus, restauruoja ir kuria naujus meninės knygrišybos darbus bei dailininko knygas. Nuo 2000 m. ji organizuoja savo kūrybos personalines parodas bei dalyvauja įvairiose tarptautinėse sudėtinėse parodose.

Šaltiniai: Pasaulio anykštėnų bendrija. Anykštėnų biografijų žinynas. Prieiga per internetą http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=49