06 09 52 metai, kai gimė /1968 06 09/ Dabikinėje (Mažeikių apskr.) Dalius Serafinas, mechanikos inžinierius, technikos m. dr. (2000), prof.

Mokėsi Kėdainių J. Paukštelio pagrindinėje mokykloje. 1993 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1996 – Žemės ūkio universiteto magistrantūrą, o 2000 – doktorantūrą. Daktaro disertacijoje nagrinėjo kokybės sistemų funkcinį modelį žemės ūkio techninių paslaugų įmonėms. Nuo 2017 09 01 profesorius.

1993-1994 stažavosi Konektikute (JAV), 1997 – Stokholme (Švedija), 2008 – Vienoje (Austrija), 2009-2010, 2011 – Vilniuje. Skaitė pranešimus 12-ojoje QMOD konferencijoje (2009, Italija), Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos konferencijoje (2010, Ukraina), konferencijoje „The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries“ (2010, Lietuva), 13-ojoje QMOD konferencijoje (2010, Vokietija), Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos konferencijoje (2011, Ukraina) ir kt.

Moksliniai interesai: Integruotų vadybos (kokybės, socialinės atsakomybės, aplinkosaugos, duomenų saugos ir kt.) sistemų įgyvendinimas verslo įmonėse, viešojo valdymo organizacijose ir aukštojo mokslo institucijose.

Paskelbė mokslinių straipsnių leidiniuose „Ekonomika ir vadyba = Economics and Management“, „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“, „Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika“, „Economics and management“ ir kt.

Nuo 1997 UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius. Nuo 2003 09 Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto, Vadybos katedros docentas, nuo 2017 – Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorius. Nuo 2010 – Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos narys, 2016 01 01 – prezidentas, 2014 03 04 išrinktas Lietuvos atsakingo verslo asociacijos Kongreso nariu, 2014 – Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentu, 2015 – Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos prezidentu, Lietuvos Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos narys, mokslinių leidinių „Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija ir ekonomika“ ir Quality Issues and Insights in the 21st Century redaktorių kolegijos narys.

Šaltiniai: Žemės ūkio enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2007, p. 260; http://www.evaf.vu.lt/dokumentai/katedros/Vadybos_katedra/Serafinas_CV.pdf