06 07 73 metai, kai gimė /1947 06 07/ Kaune Danutė Neimontaitė, populiari XX a. antros pusės lietuvių estrados solistė.

Mirė 1982 01 03 Vilniuje. Palaidota Kėdainių miesto kapinėse.

Gimė Kaune, bet kiek vėliau šeima apsigyveno Kėdainiuose – tėvo gimtinėje. Mokėsi ir baigė Kėdainių 2- ąją vidurinę mokyklą. Vokalo subtilybių mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. Dainavo „Lietuvos“ dainų ir šokių ansamblio chore, vokaliniame instrumentiniame ansamblyje „Estradinės melodijos“ (nuo 1969).

Kūryba: Per darbo Lietuvos filharmonijoje metus drauge su ansambliu „Estradinės melodijos“ (vad.Juozas Tiškus) dalyvavo Lietuvos kultūros ir meno dekadose Maskvoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijoje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. Dainuota įvairiose buvusios SSRS vietose nuo Baltijos jūros iki Ramiojo vandenyno, Mongolijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. O Lietuvoje nerastume miesto ar mažesnio miestelio, kur visada laukiamas buvo ansamblis ir jo atlikėjai. Danutės Neimontaitės repertuare – nuotaikingos dainos: „Ir taip, ir ne“ („Tu sode neieškok obuolių“), „Mama!“ (1972), „Mama“ (1976), „Putinai“, „Juodas garvežys“, „Tau jaunam“, „Vėjas man pasakė“, „Juodalksnių pavėsy“, „Kai ateina meilė“, „Laumės juosta“, „Oi, oi oi! (Lėlė)“, „Nykštukai“, „Vėjas“,  „Karuselė“, „Obelėlė ir upelis“ (kartu su R. Cininu), „Daina apie saulę“ (kartu su N. Ščiukaite), „Nevėluok“ (kartu su R. Cininu, R. Jasenka), „Išplaukiant“ (kartu su N. Ščiukaite, O. Karkauskaite, T. Bigota), „Samanėlė“ (kartu su N. Ščiukaite, O. Karkauskaite, T. Bigota), „Kalnų sakmė“ (kartu su N. Ščiukaite, V. Malinausku). Diskografija: CD: Rinkinys „Mokyklinis valsas“ (Auksinės 1962–1972 m. dainos) – Lietuva, 1997 (Mokyklinis valsas“, „Vėjas man pasakė“); Geriausios auksinės dainos – 33 Records (Lithuania), Bomba Records (Lithuania), 1998 („Mokyklinis valsas“, „Vėjas man pasakė“); Rinkinys „Sudie, XX amžiau“: Kada meilė aplanko – Lietuvos radijas, 2002 („Oi, oi, oi“); Kada kvepia žiedai – Lietuvos radijas, 2002 („Putinai“); Kada kaštonai skyla – Lietuvos radijas, 2002 („Neieškok sode obuolių“); Kada snaigės šoka – Lietuvos radijas, 2002 („Kai ateina meilė“); Auksinė kolekcija-2 „Senos dainos – geros dainos“ – Lietuva, Itervid, 2002, („Vėjas man pasakė“); Stasio Žlibino dainos „Atsiliepk dainoj“ – Lietuva, 2003 („Vėjas man pasakė“); Rinkinys „Švyturio alaus dainų kolekcija (1960–1970) – 2005 („Juodas garvežys“, „Vėjas man pasakė“); Visų laikų radio dainos (1926–2006) – Lietuva, 2006 („Vėjas man pasakė“); Vėjas man pasakė (Populiariausios kompozitoriaus Teisučio Makačino dainos – Lietuva, 2011 („Vėjas man pasakė

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Danut%C4%97_Neimontait%C4%97