Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybės lygį (neatskaičius mokesčių) 2021 m.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Vidutinis paskirtasis darbo užmokestis

Vadovai

2

1544 Eur

Administracijos darbuotojai

3

1185 Eur.

Skyrių vedėjai

4,5

1283 Eur.

Vyriausiosios  bibliotekininkės

4,5

1247 Eur.

Vyresniosios  bibliotekininkės

29,25

1035 Eur.

Bibliotekininkės

11

964 Eur.

Specialistai

2

1247 Eur.

Kiemsargis

0,5

321 Eur.

Kūrikas sezoniniam darbui

0,25

160 Eur.

Valytojos

3,5

642 Eur.

Vairuotojas

0,25

199 Eur.

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybės lygį (neatskaičius mokesčių) 2020 m.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Vidutinis paskirtasis darbo užmokestis

Vadovai

2

1425 Eur.

Administracijos darbuotojai

3

1114 Eur.

Skyrių vedėjai

4,5

1232 Eur.

Vyriausiosios  bibliotekininkės

4,5

1196 Eur.

Vyresniosios  bibliotekininkės

29,25

992 Eur.

Bibliotekininkės

11

936 Eur.

Specialistai

1,5

1196 Eur.

Kiemsargis

0,5

303 Eur.

Kūrikas sezoniniam darbui

0,25

151 Eur.

Valytojos

3,5

607 Eur.

Vairuotojas

0,25

184 Eur.

Vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybės lygį (neatskaičius mokesčių) 2019 m.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Vidutinis paskirtasis darbo užmokestis

Vadovai

2

1250 Eur.

Administracijos darbuotojai

3

1025 Eur.

Skyrių vedėjai

4,5

1088 Eur.

Vyriausiosios  bibliotekininkės

4,5

1196 Eur.

Vyresniosios  bibliotekininkės

29,25

880 Eur.

Bibliotekininkės

11

811 Eur.

Specialistai

1

872 Eur.

Kiemsargis

0,5

303 Eur.

Kūrikas sezoniniam darbui

0,25

138 Eur.

Valytojos

3,5

555 Eur.

Vairuotojas

0,25

173 Eur.