11 15 92 metai, kai gimė /1928 11 15/ Pilionių k. (Kėdainių apskr.) Edmundas Pranas Bagdonas, hab. dr., profesorius, gydytojas.

Mirė 2008 04 06.

1962 m. baigė tuometinio Kauno medicinos ins¬tituto Gydomosios medicinos fakultetą. Savo chi¬rurgo karjerą pradėjo Lazdijų rajone, o nuo 1966 m. dirbo Kauno medi¬cinos universiteto klinikose. Nuo 1971 m. vadovavo Torakalinės chirurgi¬jos skyriui.
Tais pačiais, 1971 m., apgynė medicinos mokslų disertaciją, o 1992 m. – habilituoto daktaro disertaciją. 1995 m. suteiktas docento, o 1996 m. -profesoriaus pedagoginis vardas. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – pū¬linės infekcijos krūtinės chirurgijoje ir krūtinės traumos.
Edmundas Pranas Bagdonas vienas pirmųjų eksperimentuose ir kli¬nikoje panaudojo nuolatine elektros srove antibiotikais impregnuotas siu¬vamąsias chirurgines medžiagas. Profesorius buvo devynių išradimų, vie¬no patento ir penkiasdešimties racionalizacinių pasiūlymų autorius, dau¬giau kaip 180 mokslinių darbų autorius ar bendraautoris.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 2. Vilnius, 2002, p. 423.