08 13 81 metai, kai gimė /1939 08 13/ Gudžiūnuose (Kėdainių r.) Edvardas Vaicekavičius,gydytojas chirurgas.

Mirė 2015 06 01.

Mokėsi Gudžiūnų vidurinėje mokykloje, 1956–1962 studijavo Kauno medicinos institute.

Baigęs institutą, dirbo chirurgu Šiauliuose, o nuo 1968 pradėjo dirbti Kauno klinikose. 1970 paskirtas Kauno klinikų rentgeno chirurgijos kabineto vedėju, kuriame dirbo iki 1982. Dirbdamas Rentgeno chirurgijos skyriuje, pirmasis Lietuvoje atliko vainikinių arterijų angiografiją, kitas diagnostikos ir gydomąsias procedūras, 1975 02 14 Kauno medicinos institute apgynė Lietuvos respublikos medicinos mokslų daktaro disertaciją „Selekcinės koronarografijos ir ventrikulografijos peršlauninės metodikos, panaudojamos su elektrine širdies stimuliacija ir funkciniais mėginiais, klinikinis įvertinimas“. Nuo 1982 pasukęs į mokslinę praktinę veiklą, pradėjo vadovauti Kauno medicinos akademijos Kardiologijos instituto Hemodinamikos, o nuo 1994 – Invazinės kardiologijos laboratorijai, 1985 apgynė habilituoto daktaro disertaciją, vėliau tapo profesoriumi. Stažavosi Leningrade (1969), Berlyne (1986), Čikagoje (1997).

Paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių, aktyviai dalyvavo tarptautinėse konferencijose, buvo gerai vertinamas užsienio kolegų.Vadovėlio „Radiologijos pagrindai“ (2005) vienas autorių.

Paskutiniaisiais metais daugiausia darbavosi Kauno klinikų Radiologijos klinikos Intervencinės radiologijos skyriuje, kuriame savo turtingą darbinę patirtį perdavė jauniesiems kolegoms.

Išugdė visą plejadą Kauno intervencinių kardiologų ir radiologų, jo vadovaujami 12 gydytojų parengė ir sėkmingai apgynė daktaro disertacijas. Jis buvo aktyvus naujovių intervencinėje kardiologijoje ir radiologijoje diegėjas.

Šaltinis: Avevita, 2015, birž. 12, p. 7; Edvardas Vaicekavičius [žiūrėta 2019-05-13]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/Straipsnis/Edvardas-Vaicekavicius-98689>.