12 17 87 metai, kai gimė /1933 12 17/ Dotnuvoje (Kėdainių apskr.) Elena Gaigalaitė-Gaidienė, teatro ir kino aktorė.

Mirė 2015 12 03 Klaipėdoje. Palaidota Lėbartų kapinėse.

1953 baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1953–1957 studijavo LSSR konservatorijoje. 1956–1962 Kapsuko, 1963–2015 Klaipėdos dramos teatro aktorė. Scenoje suvaidino per 120 vaidmenų. Lietuvos teatro sąjungos narė. Kūryboje išryškino psichologines detales, meistriškai perteikė charakterį, ypač raiškūs komiški vaidmenys.
Žymesni vaidmenys teatre: 1963 m. Smeraldina – Karlas Goldonis. Dviejų ponų tarnas; 1963 m. Komisarė – Vsevolodas Višnevskis. Optimistinė tragedija; 1964 m. Vingienė – Žemaitė. Marti; 1970 m. Klapatauskienė – Kazys Saja. Abstinentas; 1975 m. Motušė Kuraž – Bertoldas Brechtas. Motušė Kuraž; 1977 m. Marfa – Aleksandras Kopkovas. Dramblys; 1983 m. Vasa – Maksimas Gorkis. Vasa Železnova; 1991 m. Misis Vair – Tenesis Viljamsas. Senasis kvartalas; 1994 m. Marta Rul – Heinrichas fon Kleistas. Sukultas ąsotis; 2001 m. Megė Foulen – Martinas McDonahas. Lineino grožio karalienė; 2003 m. Sesilė Robson – Ronaldas Harvudas. Kvartetas. Kine: 1957 m. Marijona – Kol nevėlu…, rež. Vytautas Žalakevičius, Marijonas Giedrys; 1973 m. Laimingas laimės neradęs, rež. Algirdas Araminas; 1984 m. Baronienė – Čia mūsų namai, rež. Saulius Vosylius; 1987 m. Šeimininkė – Parodų rūmai, rež. Marijonas Giedrys, Andrius Šiuša; 1990 m. Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio, rež. Raimundas Banionis; 2000 m. Elzė iš Gilijos, rež. Algimantas Puipa; 2004 m. Bobutė – Egzistencija, rež. Giedrė Beinoriūtė; 2015 m. Edeno sodas, rež. Algimantas Puipa.
Įvertinimas: 1982 LSSR nusipelniusi artistė.

Šaltiniai: Kas yra kas: Lietuvos moterys, Kaunas, 2007, p. 126; Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1, Vilnius, 1985, p. 561-562; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 6, Vilnius, 2004, p. 324; Mirė aktorė Elena Gaigalaitė-Gaidienė [žiūrėta 2015-12-03] Prieiga per internetą: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/in-memoriam/mire-aktore-elena-gaigalaite-1417684/