10 09 64 metai, kai gimė /1957 10 09/ Kėdainiuose Gvidas Šidlauskas, biomedicinos m. habil. dr. (agronomija).

1964-1975 mokėsi Kėdainių J. Paukštelio vidurinėje mokykloje, 1975-1980 studijavo LŽŪA Ekonomikos fakultete, 1983-1986 – stacionarinėje aspirantūroje prie LŽI. 1980-1983 ir 1986-1988 LŽI Agrochemijos skyriaus jaunesn. mokslo darbuotojas, 1988-1993 – mokslo darbuotojas, 1993-2002 – vyresn. mokslo darbuotojas, nuo 2002 – vyriaus. mokslo darbuotojas. Apginė daktaro disertaciją „Tręšimo PK trąšomis ir nitrofoska laiko pratęsimo galimybės vidurio Lietuvos sąlygomis“ (1988), habil. dr. disertaciją „Žieminių ir vasarinių rapsų vystymas ir derliaus formavimosi ryšiai su aplinkos veiksniais“ (2002). UAB „Agrochema“ Marketingo sk. viršininkas (2005-2014), generalinio direktoriaus padėjėjas augalininkystei (nuo 2014), Aleksandro Stulginskio universitete (nuo 2006).
Mokslinės veiklos kryptys: Rapsų augimo ir vystymosi, biopotencialo formavimosi dėsningumų, agrotechninių parametrų, aplinkos veiksnių poveikio rapsų derliui ir jo struktūros elementams tyrimai. Žemės ūkio augalų tręšimo technologijos. Skystosios makro ir mikro trąšos, jų efektyvumo vertinimas, naudojimo technologijų kūrimas ir tobulinimas, asortimento plėtimas. Stažavosi Lauko augalų tyrimo institute (D. Britanija, 1994-1995), Kanzaso valstijos universitete (JAV, 1997-1998). Jungtinio Tyrimu Centro tarybos narys. Mokslo, studijų ir verslo asociacijos “Slėnis Nemunas“ tarybos narys. LRS Kaimo Reikalų Komiteto darbo grupės Trąšų tvarkymo įstatymui parengti narys. Europos Komisijos rengiamo trąšų reglamento projekto vertinimo, pasiūlymų. Dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje. Vadovavo tarptautiniams ir nacionaliniams projektams.

Apdovanojimai: Žemės ūkio parodų padėkos raštai ir apdovanojimai už naujųjų skystųjų trąšų LYDERIS sukūrimą ir įvedimą į rinką (2006 – 2013 m.).

Išleido: „Vasarinių rapsų auginimas“ (sudarė drauge su Irena Brazauskiene, 1994), „Žieminių ir vasarinių rapsų (Brassica napus L.) vystymosi ir derliaus formavimosi ryšiai su aplinkos veiksniais = Relationship of development and yield formation of spring and winter oilseed rape (Brassica napus L.) with environmental factors: habilitacijos darbas: biomedicinos mokslai (B 000), agronomija (06 B) (2002), „Rapsų augintojo atmintinė: žieminiai rapsai (drauge su Irena Brazauskiene, Stasiu Bernotu, 2003) „Rapsų augintojo atmintinė: vasariniai rapsai (drauge su Irena Brazauskiene, Stasiu Bernotu, 2004). Straipsniai publikuoti „Ūkininko patarėjuje“, „Valstiečių laikraštyje“, „Mano ūkyje“, „Lietuvos žiniose“, „Rinkos aikštėje“, mokslo žurnaluose „Žemdirbystė-Agriculture“, „Sodininkysė ir daržininkystė“, „Vagos“, „Eurasian Soil Science“ , „Polish Journal of Environmental Studies“, „Почвоведение“, „Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione: KU Botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos, 2003 m. birželio 6-7, Klaipėda (2003).

Šaltinis: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Gvidas-Sidlauskas_lt.pdf>