11 04 92 metai, kai gimė /1928 11 04/ Griauželės k. (Anykščių r.) Ignas Meškauskas, teisininkas, literatas, šaulys.

Mokėsi Anykščių gimnazijoje, ją baigęs 1946 įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją. Po vienerių metų perstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Teisės mokslų fakultetą. 1952 jį baigus, paskirtas notaru Kėdainiuose.
Nuo 1962 – Kėdainių juridinės konsultacijos advokatas. Nuo 1973 – konsultacijos vedėjas. 1995 įsteigė savo kontorą. Buvo Kėdainių persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Kėdainių P. Lukšio šaulių kuopos vadas.
Rašė apybraižas, kurias spausdino „Vakarinės naujienos“, „Komjaunimo tiesa“, kiti laikraščiai. Prasidėjus Atgimimui, rašė apie pokario laisvės kovas. Surinkęs iš periodinės spaudos apybraižas, išleido dviejų dalių knygą „Kraupūs žodžiai“ (D.1.–1994; D.2.–1997).

Šaltinis: „Varsna“. Kėdainiai, 2001, p. 166; Kas yra kas Kauno apskrityje, 1999. Kaunas, 1999, p. 309.