11 06 92 metai, kai gimė /1928 11 06/ Janonių k. (Utenos apskr.) Janina Marija Brokevičienė, juristė, literatė.

1941 su tėvais, broliu, senele ir teta ištremta į Altajaus krašto Gorno Altaijsko srities Kutašo kaimą. 1942 nuo šeimos atskyrė tėvą, kuris po kelių mėnesių mirė lageryje. Tais pačiais me¬tais mirė mama, senelė, o dar po metų teta.
1947 rudenį Raudonojo kryžiaus rūpesčiu grįžo į Lietuvą. Dirbo darbininke, vėliau tarnautoja Vilniuje, Ukmergėje, Želvoje, Kuršėnuose, Raseiniuose, Kėdainiuose. Teko daug kartų keisti darbą, nes tremtinės priimti niekas nenorėjo, o tai nuslėpus, vėliau būdavo paprašyta išeiti iš darbo. Tik Kėdainiuose niekas netrukdė nei mokytis, nei dirbti. Kėdainiuose baigė vakarinę vidurine mokyklą, 1966 – Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą (neakivaizdžiai). Po to dirbo gamyklo¬je juriste, notarinėje kontoroje notare.
Eilėraščius pradėjo rašyti dar prieš tremtį. Jaunystės metų eilėraščiai dingo. Eilėraščių išspausdinta rajono laikraštyje, keletas pub¬likuota „Jaunimo gretose“, „Valstiečių laikraštyje“, antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (1990), poezijos rinktinėje „Eiliavimai“ (1994), Kėdainių literatų klubo „Varsna“ kūrybos almanache „Varsna“ (2001), „Kalbų tiltas – 2007“ (2007). Išleido eilėraščių knygas „Priimki, Lietuva“ (1995), „Laužai žvaigždelėm švietė“ (1999 m.), „Išskrenda paukščiai“ (2004).

Šaltinis: „Varsna“. Kėdainiai, 2001, p. 162-163.