09 21 97 metai, kai gimė /1923 09 21/ Radviliškyje Janina Monkutė-Marks,, tapytoja, grafikė, tekstilininkė, JAV visuomenės veikėja, J. Monkutės-Marks muziejaus Kėdainiuose įkūrėja.

Mirė 2010 11 13 Čikagoje, JAV.

Mokėsi Pagėgių pradžios ir vidurinėje mokykloje, nuo 1939 iki 1941 Kėdainių gimnazijoje. 1941 įstojo į Kauno Valstybinio Teatro dramos studiją, baigė Kauno Penktąją gimnaziją. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945-1946 studijavo archeologiją, meno istoriją ir italų kalbą Insbruko Universitete Austrijoje. 1947-1949 mokėsi Freiburgo Menų ir Amatų mokykloje Vokietijoje. Tekstilės meną studijavo pas Antaną ir Anastaziją Tamošaičius, piešimą – pas V. Kasiulį, V. Jonyną, grafiką – V. Petravičių. 1950 emigravo į JAV. Nuo 1956 įsijungė į meninį ir visuomeninį šalies gyvenimą. 2000 pavasarį dailininkė Kėdainių miesto centre nupirko buvusio krašto muziejaus pastatą, ir šalia jo esantį parkelį prie Smilgos upelio. Rekonstruotame pastate įrengė galerijos sales. 2001 10 20 iškilmingai atidarytas muziejus-galerija. Janina Monkutė-Marks muziejui padovanojo didžiulę savo kūrybos dalį – tekstilės ir tapybos darbus, pastovią darbų parodą „Dovana Tėviškei“. J. Monkutė-Marks už dovaną Lietuvai, Kėdainių kraštui ir darbą kultūros srityje, 2003 m. apdovanota Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo Brazausko, Seimo pirmininko Artūro Paulausko ir Kėdainių rajono mero Viktoro Muntiano padėkos raštais. Lietuvos dailininkų sąjunga suteikė jai Garbės nario vardą. 2004 dailininkei Janinai Monkutei-Marks paskirta Kėdainių krašto kultūros premija, 2007 jai suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 15. Vilnius, 2009, p. 424; https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2010/11/18/news/cikagoje-mire-dailininke-galerininke-j-monkute-marks-5615864/